10 Jan 2018

Projekt CompoHUB kot primer dobre prakse na področju poklicnega izobraževanja

Avgusta 2017 smo zaključili z izvajanjem mednarodnega projekta CompoHUB, v katerem smo razvili in testirali program usposabljanja na področju kompozitne izdelave in tehnologije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je rezultate projekta prepoznalo kot primer dobre prakse predvsem zaradi tesnega sodelovanja različnih akterjev na področju izobraževanja: ljudske univerze in strokovne šole, podjetja, Univerza v Ljubljani in raziskovalni inštitut ter Center za poklicno izobraževanje Republike Slovenije. Celoviti proces in medsektorsko sodelovanje za razvoj poklicnega standarda za visoko tehnološko proizvodnjo smo predstavili na okrogli mizi Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2017, ki ga je po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organiziral Andragoški center Slovenije.

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2017, 28. 11. 2017 (avtor fotografije: Primož Černigoj, 2Lindens Photography; vir: ACS)

Strokovni odbor za poklicne standarde in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sta nedavno potrdila poklicni standard in nacionalno poklicno kvalifikacijo »Izdelovalec/ka plastičnih kompozitnih izdelkov«. To pomeni, da bosta kmalu zaživela tudi v praksi z namenom formalnega potrjevanja delovnih izkušenj zaposlenih v slovenski kompozitni industriji.

 

Avtor fotografij: Primož Černigoj, 2Lindens Photography; vir: ACS.