30 Okt 2019

Enakost spolov v znanosti in raziskovanju

Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) so pripravili novo spletno stran Spol in znanost, ki je namenjena zbiranju in širjenju informacij o raziskovanju in promociji enakosti spolov v znanosti. Spletna stran in aktivnosti vključenih raziskovalk in raziskovalcev spodbujajo kulturo enakosti (spolov) ter institucionalnih politik v znanstveno-raziskovalnem in visokošolskem okolju.

Kot ugotavljajo raziskovalke in raziskovalci v publikaciji Znanost (brez) mladih: Zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola (Hofman 2017), ki je nastala v projektu GARCIA, je na področju visokega šolstva in raziskovanja v Evropi prisotna močna vertikalna segregacija po spolu: zaradi različnih vidnih ali nevidnih ovir je delež žensk na visokih položajih v znanosti občutno manjši kot na nižjih delovnih mestih in torej očitno še vedno izrazito zaznamuje znanstvene kariere žensk (Hofman 2017: 9). Kvalitativne in kvantitativne raziskave so nujno potrebne za razumevanje dinamike spolov v znanosti in visokem šolstvu, predvsem pa za aktivno spreminjanje praks in politik v celostno obravnavanem področju znanosti – od spodbujanja odločitev mladih za študij, do sistema zaposlovanja, vrednotenja znanstvenega dela, in napredovanja v znanstvenoraziskovalnih karierah.

Na spletni strani so poleg dejavnosti in publikacij ZRC SAZU na temo enakosti spolov v znanosti in povezanih tematik zbrani tudi podatki o projektih ter ustanovah in raziskovalnih skupinah v Sloveniji, ki se ukvarjajo s to problematiko. V seznam je s projektom IRIS vključen tudi IRI UL. V mednarodnem evropskem projektu, ki je med leti 2009 in 2012 potekal v 7. okvirnem programu EU, so raziskovalci in raziskovalke preučevali problematiko premajhnega zanimanja mladih za naravoslovje in tehniko (NiT) s katero se še danes soočajo vse evropske države in regije. V projektu so se še posebej poglobili v problematiko (ne)uravnotežene zastopanosti po spolu in na splošno slabše zanimanje deklet za študij in znanstveno kariero na področju NiT. V raziskavi, ki jo je soizvajal IRI UL, nas je zanimalo, katere so tiste ključne osebe, ki vplivajo na izbiro študija med mladimi. Ugotoviti smo skušali tudi, kako na odločitve vplivajo mediji in v kolikšni meri prav ti spodbudijo mlade k izbiri študija. Med drugim se je izkazalo, da so ključne osebe, ki vplivajo na izbiro študija pri mladih, matere in kakovostni učitelji, oboji pa bolj vplivajo na dekleta kot na fante, medtem ko poljudnoznanstveni mediji pri izbiri študija bolj vplivajo na fante kot na dekleta.

Vabimo vas k brskanju med podatki in k prebiranju publikacij, ki so zbrane na spletni strani Spol in znanost, koristne informacije o aktualnih razpisih in dejavnostih raziskovalcev in raziskovalk s tega področja pa najdete tudi v Novičniku Spol in znanost na ZRC SAZU.