Mreža “živih laboratorijev” za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije (EnergyViLLab)

Network of »Living Labs« for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources (EnergyViLLab)

Razpis: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013

Izziv

V svetu se pojavljajo sledeči kritični dejavniki:

 • stalna visoka poraba energije in pojavi izkoriščanja ter onesnaževanja;
 • malo investicij v RRM (RES:Renewable Energy Sources, RUE:Rationale Use of Energy, MOB:Sustainable Mobility System) v javnem sektorju;
 • slaba nagnjenost za RRM posege sodelovanja javni/javni-zasebni sektor;
 • slabo vključevanje in zavedanje državljanov;
 • pomanjkanje ekonomskih virov za nadaljnje konvencionalne pristope (ki so potrebni za zagon stabilnih in vzdržnih mehanizmov z dolgoročnimi učinki);
 • nezadosten razvoj okoljskih tehnologij in visoko tehnoloških proizvodnih zmogljivosti za ustvarjanje priložnosti vzdržnega razvoja in večje zaposlenosti.

Namen projekta

 • Izboljšanje znanja, apliciranja in obnašanja z RRM tematiko (RES:Renewable Energy Sources, RUE:Rationale Use of Energy, MOB:Sustainable Mobility System) v čezmejnem območju Italije in Slovenije z virtualnimi in samostojnimi pristopi na teritoriju z namenom povečanja atraktivnosti, konkurenčnosti in integracije čezmejnega območja,
 • pospeševanje primerjav in izmenjav izkušenj med profesionalci, tehniki v podjetjih, univerzami, centri inovativnosti in posamezniki čezmejnega območja, bistvenega pomena za promocijo programov in skupnih dogovorov gospodarskega razvoja RRM tipa;
 • vzpodbujati razvoj izdelkov in storitev, ki bi napajali novo povpraševanje po RRM izdelkih v čezmejnem območju, s katerimi bi se povečala potrošnja in mlade usmerilo v nove oblike kvalificirane zaposlitve v okviru čezmejnih energetskih proizvodnih zmogljivosti.

V Italiji znaša trenutna proizvodnja energije iz obnovljivih virov 5,2 % in v Sloveniji 16 %. Do leta 2020 so zastavljeni ambiciozni cilji: 17 % v Italiji in 25 % v Sloveniji. Projekt namerava prispevati k doseganju zastavljenih ciljev glede povečanja deleža energije, pridobljene iz obnovljivih virov ter posredno prispevati k povečanju energijske učinkovitosti ter zmanjšanju toplogrednih plinov.

Ključni cilji

Projekt si zastavlja predvsem naslednje cilje:

 • ustanovitev živih laboratorijev, temelječih na RRM, na čezmejnem teritoriju in njihova progresivna prepoznavnost v ENoLL mreži.
 • širitev v čezmejnem območju s pomočjo projektnih EnergyViLLab, RRM iniciativ in realizacij, skupaj z aktivnostmi seznanjanja in informiranja.
 • ustanovitev čezmejne mreže EnergyViLLab (sestavljeno iz 6 pilotnih EnergyViLLab in vsaj z 2 drugima potencialnima EnergyViLLab, določenimi med izvajanjem projekta), ki bo poenostavila izmenjavo informacij in dobrih praks ter razširila možnosti skupnega načrtovanja RRM projektov in iniciativ med Italijo in Slovenijo.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2014 (31 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

1.341.000,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL

prof. dr. Slavko Dolinšek