02 Feb 2015

Eurostars

Program Eurostars podpira raziskave v malih in srednjevelikih podjetjih. Omogoča sredstva za mednarodni razvoj inovacij, ki so lahko hitro na trgu. Nosilci projektov so podjetja, ki vlagajo v raziskave in razvoj. V povprečju gre za projekte 3 – 4 partnerjev iz vsaj dveh držav.

Program financira razvoj novih proizvodov, procesov in storitev ter njihov dostop do regionalnih, nacionalnih in tujih trgov. Odprt je za vsa tehnološka področja, največ doslej odobrenih projektov doslej je s področja ved o življenju.

Prijavitelji sami predlagajo področje oz. vsebino projekta (pristop od spodaj navzgor), prijava in ocenjevanje  pa potekata centralno.

Slovenija v letu 2015 ne bo razpisovala sredstev za sofinanciranje slovenskih partnerjev v projektih EUROSTARS. V primeru želje po sodelovanju v projektu brez sofinanciranja, kontaktirajte nacionalno koordinatorko. Vsi, ki se bodo na razpise prijavili in s partnerji podpisali dogovore o izvajanju projektov bodo morali sredstva za izvajanje le teh kriti sami, saj jim sofinanciranja ministrstvo ne bo zagotovilo.

Povezave

Program Eurostars Eureka
Pregled odprtih razpisov Eureke