26 Feb 2015

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije objavila razpis za izbor inovacij

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije (GZS ZOR) tudi letos nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Ključni namen projekta je uveljavljanje in spodbujanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom je GZS ZOR objavila
Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam na območju Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2014-2015.

Prijavijo se lahko gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki (tudi raziskovalci in študenti Univerze v Ljubljani), samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS ZOR.

Kandidati lahko prijavijo tehnološke inovacije (nove inovativne proizvode, izboljšave in nove tehnologije proizvodnje) in netehnološke inovacije (storitvene, organizacijske, procesne, socialne, trženjske itd.).

Za podelitev priznanja se upoštevajo inovacije, ki izpolnjujejo navedene kriterije v razpisni dokumentaciji ininovacije, ki so uspešno uporabljene v praksi največ dve leti pred letom, ki ga zajema razpis.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani razpisa.
Rok za oddajo prijave je 07.04.2015.