18 Jun 2021

HUDE inovacije za izzive družbe: Naprej k človeku

Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani vabi študente, da do 31. avgusta 2021 prijavijo svojo netehnološko oz. multidisciplinarno inovacijo na HUD razpis Univerze v Ljubljani, ki nosi naslov “Naprej k človeku” in tako pomagajo pri soustvarjanju boljše družbe za vse.


Pandemija Covid-19 je korenito posegla v naša življenja. Družbo je soočila z novimi izzivi, od povsem individualnih sprememb, statistične podobe prebivalstva, delovanja trga dela, naraščanje domačega nasilja in razmiljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z (dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zdaj je na nas, da se na novo “postavimo” in se odzovemo na trenutne izzive.

Cilj HUDega razpisa je ponuditi študentom 1. in 2. stopnje ter ekipam študentov priložnost, da pripravijo in predstavijo svoje ideje, rešitve oz. potencialne inovacije, ki bodo naslavljale izzive naše nove realnosti. Na UL se zavedajo pomembnosti povezovanja različnih disciplin in dodane vrednosti za družbo, doseganje trajnostnega razvoje in družbene blaginje, zato si prizadevajo, da bi pritegnili čim več netehnoloških rešitev oz. multidisciplinarnih inovacij.

Kako se prijavim?

  • Če si študent_ka 1. ali 2. stopnje Univerze v Ljubljani (katerekoli študijske smeri), potem lahko sodeluješ posamično ali kot ekipa večih študentov.
  • Prijaviš se tako, da najkasneje do 31.8.2021 pošlješ izpolnjen HUD vprašalnik v elektronski obliki na elektronski naslov hud@uni-lj.si

HUDe spodbude

  • Denarna nagrada: 1.000 EUR za prvo nagrado, 500 EUR za drugo in 250 EUR za tretjo nagrado (bruto zneski).
  • Izobraževanje: prejme jo prvonagrajeni (posameznik ali ekipa), več informacij bo znanih kmalu!
  • PRENOS ZNANJA: UL bo finalistom namenila ustrezno podporo (Pisarne za prenos znanja in sodelavcev Univerze v Ljubljani), zato da bomo s skupnimi močmi inovacije približali trgu in uporabi.

Več o HUDem razpisu pa si lahko prebereš na tej povezavi in na videoposnetku.