Demonstracija uporabnikom prijaznih rešitev polnjenja e-vozil za krajše in daljše razdalje z namenom spodbujanja množične uporabe e-vozil v Evropi (INCIT-EV)

Large demonstratIoN of user CentrIc urban and long-range charging solutions to boosT an engaging deployment of Electric Vehicles in Europe (INCIT-EV)

Razpis: H2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green And Integrated Transport

Izzivi

Tržni delež električnih vozil je v večini držav članic EU še vedno nizek. Razlogov za nizko uporabo električnih vozil je več, med drugim tudi stanje polnilne infrastrukture za električna vozila. Pri doseganju večje uporabe električnih vozil in pospešitvi širjenja polnilne infrastrukture prihaja do številnih izzivov:

 • sprejetje tehnologije v širši javnosti;
 • spodbujanje vlagateljev za vlaganje v polnilno infrastrukturo;
 • razvoj inovativnih rešitev za polnjenje električnih vozil, tehnologij in z njimi povezanih poslovnih modelov;
 • izboljšati interoperabilnost komunikacij med vozilom in polnilno postajo ter med polnilno postajo in infrastrukturo;
 • boljša integracija polnilnic višjih moči v omrežje;
 • standardizacija rešitev polnjenja in plačilnih sistemov za EV z namenom zniževanja cen in večjega sprejetja na trgu v urbanih okoljih.

Namen projekta

Namen projekta INCIT-EV je demonstracija inovativnih rešitev za polnilno infrastrukturo, tehnologij in pripadajočih poslovnih modelov, ki bodo izboljšali uporabniško izkušnjo ter posledično dosegli uporabo v širši javnosti, kar bo pospešilo višanje tržnega deleža EV v EU. Del projekta bo tudi raziskovanje vedenja uporabnikov EV z uporabo najnovejših nevroznanstvenih tehnik, s katerimi bodo partnerji raziskovali tudi nezavedne preference uporabnikov EV s ciljem, da se razvoj tehnologije prilagodi subjektivnim pričakovanjem uporabnikov.

Pet demonstracijskih območij v mestnem in primestnem okolju bo na voljo za testiranje sedmih primerov uporabe:

 • pametno dvosmerno polnjenje EV, optimizirano na različnih stopnjah združevanja;
 • dinamični brezžični polnilni pas v mestnih središčih;
 • dinamično brezžično polnjenje pri daljših razdaljah;
 • polnilna vozlišča na parkiriščih P+R;
 • super hitre polnilnice za evropske cestne koridorje;
 • polnilnice za dvosmerno polnjenje električnih vozil, vključno z dvokolesi;
 • priložnostno brezžično polnjenje na čakalnih pasovih za taksije na letališčih in centralnih železniških ter avtobusnih postajah.

Našteti primeri spodbujajo inovacije trenutnih rešitev za polnjenje in hkrati integracijo teh v obstoječe omrežje, transport, IKT in javno infrastrukturo. Cilj projekta je tudi promocija elektromobilnosti preko uporabniško usmerjenih primerov. Uporabniško usmerjen pristop bo omogočil ustvarjanje novega ekosistema in razvoj tehnologij polnjenja, ki bi lahko prišle v širšo uporabo v državah članicah EU in pospešile širitev elektromobilnosti.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta:

 • januar 2020 – december 2023 (48 mesecev)

Vrednost projekta:

 • 18 630 765 € (sofinancirano s strani Evropske komisije v vrednosti 14 999 390 €)

Projektna spletna stran