04 Mar 2021

Inovacijski radar Evropske komisije zaznal projektni rezultat IRI UL

V 2020 smo zaključili aktivnosti na projektu MOBISTYLE, kjer smo med drugim pokazali, kako lahko z navadami pomembno vplivamo na rabo energije v stavbah. Med pomembne uspehe štejemo spremembo paradigme, da energije ne porabljajo stavbe, temveč ljudje, kar ima daljnosežne posledice na način, kako se lotevamo problematike trajnosti grajenega okolja. Le-to namreč ni več zgolj domena tehnike in arhitekture, ampak vključuje tudi družboslovce in humaniste.

V projektu smo v praksi preizkusili antropo–tehnični raziskovalno-razvojni pristop, pri katerem z izrazito interdisciplinarnimi ekipami naslavljamo izzive sodobnega časa in se odzivamo na prioritete in cilje Evropskega zelenega dogovora in strategije Val prenove za Evropo. Naš k ljudem usmerjen razvojni pristop (predvsem na področju grajenega okolja) pa prepoznava Evropska Komisija –  del novega programa Obzorje Evropa – bo namreč tudiiniciativa Built4People, ki obravnava teme, ki jih na IRI UL odpiramo že vrsto let.

Naše aktivnosti pa je prepoznal Inovacijski radar Evropske komisije. Njegov namen je prepoznavanje visoko potencialnih inovacij in inovatorjev v raziskovalnih in inovacijskih projektih, ki jih financira EU. Njihov cilj je omogočiti vsem državljanom, javnim uslužbencem, strokovnjakom in poslovnežem, da odkrijejo rezultate financiranja inovacij v EU in jim omogočiti, da poiščejo inovatorje, ki bi lahko sledili stopinjam podjetij, kot so Skype, TomTom inARM Holdings, ki so  v začetnih fazah vsi prejemali sredstva EU.

 

Več o inovacijskem radarju: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/booklet-a4_innovation_radar.pdf

Prepoznana inovacija je platforma za zbiranje, analizo in predstavitev podatkov o porabi energije in kakovosti okolja uporabnikom stavb. Smatra se kot primerno za komercialno izkoriščanje (tržna zrelost). Inovacija obravnava potrebe obstoječih trgov oz. kupcev. Ključni SW partner pri razvoju je bilo podjetje HOLONIX SRL, s čigar predstavniki smo tekom trajanja projekta odlično sodelovali.

Tekom razvojnega procesa smo na podlagi etnografske raziskave pripravili 10 zapovedi za razvoj IKT rešitev, ki temeljijo na potrebah ljudi, ki so jih razvijalci s pridom uporabili, kar je lepo prikazano v tem videu o končnih IKT produktih projekta.