05 Dec 2018

Inženirji in arhitekti se seznanjajo z etnografskimi pristopi

V projektu TripleA-reno, ki poteka v programu EU Obzorje 2020, v procese celovite obnove stanovanjskih stavb aktivno vključujemo različne skupine deležnikov. Vključevanje stanovalcev, izvajalcev, stanovanjskih podjetij, arhitektov in projektantov v procese sooblikovanja rešitev ter stalna komunikacija med uporabniki in izvajalci sta ključni sestavini za oblikovanje dobrih rešitev na področju obnove stavb na način, ki bo zagotovil učinkovito rabo energije in zdravo notranje okolje za uporabnike stavb. V projektu zato pri procesih celovite obnove stavb uporabljamo »k ljudem usmerjen razvojni pristop« (angl. people-centred development) in izvajamo etnografske raziskave. Namen takšnega pristopa je prepoznati različne vrednote, vedenja, motivacijske faktorje ter navade ljudi, povezane z razumevanjem in ravnanjem z energijo, ki vplivajo na njihove odločitve za celovito obnovo oz. prenovo stanovanj in stavbe kot celote. Izšel je prvi projektni novičnik, več informacij o ciljih in dejavnostih projekta pa najdete tudi v projektni zgibanki.

15. in 16. novembra 2018 je v prostorih rektorata Univerze v Ljubljani potekal drugi konzorcijski sestanek projekta TripleA-reno. Poleg plenarnega dela smo na IRI UL organizirali tudi izobraževalno delavnico, kjer smo v interdisciplinarnem duhu udeležencem iz različnih partnerskih organizacij predstavili kvalitativne metode dela (kot na primer izvajanje poglobljenih intervjujev ter opazovanja z udeležbo in analiza kvalitativnih podatkov). Odzivi udeležencev so bili zelo pozitivni, saj se je večina od njih prvič seznanila s tovrstnim načinom raziskovanja, pri katerem želimo končne uporabnike neposredno vključiti v proces razvoja rešitev.