01 Mar 2022

IRI UL ima novega direktorja

Izr. prof. dr. Andrej F. Gubina je z marcem 2022 prevzel vodenje Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Trenutno je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, pred nastopom vodilnega položaja IRI UL pa je 15 let vodil Laboratorij za energetske strategije na tej fakulteti.

Izr. prof. dr. Andrej Gubina je doktoriral leta 2002 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko. Leto 2000 je kot Fulbrightov štipendist in gostujoči raziskovalec prebil na Energy Laboratory, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, ZDA. Med leti 2002 in 2005 je osnoval in vodil Oddelek upravljanja s tveganji v Sektorju trženja na HSE d.o.o. v Ljubljani. Avgusta 2008 je postal kot Research Lecturer tudi član Electricity Research Centre, University College Dublin, Irska.

Njegovo raziskovalno področje obsega deregulacijo in ekonomiko elektroenergetskih sistemov, načrtovanje proizvodnje v pogojih trga z električno energijo, obvladovanje tveganj, gospodarjenje s sredstvi EES-a, napovedovanje in vodenje porabe, energetsko učinkovitost ter obnovljive vire električne energije, s poudarkom na trženju in regulativi. Z njegovim prihodom na IRI UL se krepi tudi naše elektroenergetsko področje, s čimer bomo dodali novo dimenzijo našim dosedanjim aktivnostim.