20 Dec 2018

IRI UL prejemnik Jabolka kakovosti 2018 za mednarodno sodelovanje v izobraževanju

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani je letošnji prejemnik Jabolka kakovosti na področju poklicnega izobraževanja. Priznanje smo prejeli za projekt CompoHUB: Vešče roke za visoko-tehnološko proizvodnjo, ki smo ga uspešno zaključili v letu 2017. Ključni namen projekta CompoHUB je bil izkoristiti obstoječe potenciale na trgu dela ter z aktivnostmi izobraževanja in usposabljanja prekvalificirati brezposelne osebe za namene visokotehnološke kompozitne proizvodnje. V mednarodnem Erasmus+ projektu, ki  ga je koordiniral IRI UL, smo razvili in testirali visoko kakovostno izobraževanje na področju kompozitne izdelave.

Od leve proti desni: Martina Vuk, državna sekretarka MIZŠ, dr. Slavko Dolinšek, direktor IRI UL, Gregor Cerinšek, strokovni sodelavec IRI UL, dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS (foto: arhiv CMEPIUS)

Jabolka kakovosti Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podeljuje uspešnim projektom na področju mednarodnega sodelovanja že 13 let. Podlaga za izbor izstopajočih projektov so kakovost in primeri dobre prakse, posebno pozornost pa namenjajo učinkom, ki jih mednarodni projekti prinašajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov, na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo, kot tudi potencialnim vplivom na izobraževalni sistem v Sloveniji. Zlata jabolka so tudi priznanje posameznikom, ki mednarodne projekte ustvarjajo in vodijo.

Nagrade je 5. decembra 2018 podelila državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martina Vuk, v obrazložitvi pa so zapisali:

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani je tista organizacija, ki s svojimi projekti krepi trikotnik izobraževanja, znanosti in gospodarstva. S temeljito analizo potreb slovenske industrije in pregledom obstoja izobraževanj na področju kompozitne proizvodnje so skupaj z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji oblikovali ključne naloge, znanja in veščine, ki so potrebni v kompozitni industriji, in zasnovali izobraževalni program, ki je v procesu pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Inštitut tako prenaša bogato znanje vključenih visokošolskih institucij Univerze v Ljubljani in krepi zunanjo mrežo partnerjev. S projektom so sistemsko podprli področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja in gospodarstvu ponudili možnost prekvalifikacije brezposelnih delavcev, izobraževalnemu sistemu pa nove vsebine za praktično usposabljanje bodočih kadrov. S sodelovanjem v programu Erasmus+ Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani krepi medsektorsko povezovanje, odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter odzivanja visokošolskih institucij na potrebe trga dela.

Vodji projekta, Gregorju Cerinšku, in mednarodni projektni skupini CompoHUB čestitamo za uspešno delo in zasluženo priznanje!


Fotografije: Arhiv CMEPIUS