26 Sep 2023

Javna predstavitev projektov GEXIT in REPowerEU: Zmanjšanje energetske odvisnosti od ruskega plina in pospešen prehod v nizkoogljično družbo

V ponedeljek, 25. septembra, je bila na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani organizirana pomembna javna predstavitev rezultatov projektov GEXIT in REPowerEU, ki predlagata ključne smernice za zmanjšanje odvisnosti Slovenije od ruskega plina ter njeno usmeritev k podnebni nevtralnosti.

Na dogodku so Edin Lakić, Tomi Medved in Jure Vetršek razpravljali o možnih ukrepih, s katerimi bi Slovenija lahko izboljšala svojo energetsko odpornost v primeru težav pri oskrbi z energijo.

Projekt GEXIT, z naslovom »Opustitev fosilnih goriv«, se osredotoča na energetsko učinkovitost v stavbah, razvoj daljinskega ogrevanja, povečanje uporabe toplotnih črpalk ter oblikovanje trajnostnega energetskega mešanega vira za Slovenijo do leta 2050.

Načrt REPowerEU se ukvarja z izzivi in priložnostmi v energetskem sektorju in predlaga reforme ter naložbe na naslednjih področjih: zmanjšanje porabe fosilnih goriv v industriji, bioplin, biometan in obnovljivi vodik kot prednostna področja, daljinsko ogrevanje, promet, pa tudi načrte za pospešitev in optimizacijo postopkov izdaje dovoljenj za pospešitev rabe obnovljive vire energije (OVE).

Vsebine, predstavljene na tem dogodku, so na voljo za prenos in podrobnejši pregled:

Upamo, da bodo podane informacije pomagale oblikovalcem politik, raziskovalcem in drugim deležnikom pri oblikovanju strategij za bolj trajnostno in energetsko neodvisno prihodnost Slovenije. Zahvaljujemo se vam za udeležbo na dogodku in kmalu na svidenje!