22 Apr 2015

Javni poziv Energetike Ljubljana za povečanje energijske učinkovitosti

Energetika Ljubljana je objavila Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost (URE-SUB_2015_01).

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnemu sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer za naslednje ukrepe:
•    ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
•    ukrep 2: Vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Sredstva za nepovratne finančne spodbude so izključno lastna sredstva Energetike Ljubljana, zato dodeljevanje sredstev ne predstavlja državne pomoči upravičencem. Višina sredstev znaša za:
•    ukrep 1: 175.000,00 EUR,
•    ukrep 2: 75.000,00 EUR.

Dokumentacija in vse podrobnosti javnega poziva so dostopni tukaj.
Dodatne informacije in odgovori na vprašanja v zvezi s pozivom so dostopni tudi na spletni strani Energetike Ljubljana.
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 1. 6. 2015.