17 Apr 2018

Je možna cenovno dostopna in ljudem prijazna energijska prenova stavb?

Maja letos se začenja novi projekt TripleA-reno, ki ga v evropskem programu Obzorje 2020 soizvaja IRI UL, namenjen pa je razvoju cenovno dostopnega in ljudem prijaznega načina prenove stavb. Triletni projekt, vreden dva milijona evrov, povezuje 15 partnerjev iz 9 držav, koordinira pa ga nizozemsko podjetje Huygen Installatie Advies s sedežem v Maastrichtu.

Glavni namen projekta je doseči sodelovanje in sožitje med deležniki pri sprejemanju odločitev, povezanih s celovito energijsko prenovo stavb, ki bo privlačna in zanimiva tako za kupce kot končne uporabnike. Doseganje konsenza bodo skušali spodbuditi z jasnimi in smiselnimi informacijami o prenovi ter obveščanjem o dejanskih in dokazljivih podatkih o energiji, kakovosti notranjega okolja in vplivu na zdravje. Nova rešitev bo podprta še s poslovnimi modeli, prilagojenimi različnim uporabniškim skupinam.

V projektni skupini bodo zastavljeni cilj skušali doseči z razvojem prostodostopne platforme, ki bo temeljila na načelih poigritve (angl. gamification) in bo podpirala odločanje, preverjanje in oblikovanje skupnosti na treh ravneh:

–          1. raven – oblikovanje:  igranje in oblikovanje s soustvarjanjem,

–          2. raven – konstruiranje:  interakcija z uporabniki ter skupnostjo za celovito prenovo,

–          3. raven – uporaba: zagotavljanje trajnostne kakovosti stavb in dolgoročne uporabniške izkušnje.

IRI UL je v projektu TripleA-reno zadolžen za delovni sklop 2, in sicer za ciljne informacije in komuniciranje z uporabniki. Ti ne bodo zgolj vir informacij, temveč bodo dejavno sodelovali pri nastajanju in preizkušanju rešitev. V projektni ekipi se bodo trudili skrbeti za stalno in usmerjeno komunikacijo med uporabniki in razvijalci, da bodo lažje oblikovali rešitve, ki bodo prilagojene ljudem in njihovim specifični potrebam. Te bodo preizkusili v sedmih demonstracijskih primerih, med katerimi je tudi večstanovanjski objekt v eni od slovenskih občin.