23 Jun 2020

Kako nam antropologija lahko pomaga razumeti celostne energetske prenove?

Predpostavka, da energijo porabljajo stavbe (in ne ljudje, ki bivajo in delajo v njih), je še vedno precej zakoreninjena v razpravah o energetski učinkovitosti. V tem kontekstu posameznik kot klasični »homo economicus« implicitno vstopa v razmerja predvsem na podlagi izračunov lastnih stroškov in koristi. Model je uveljavljen predvsem zaradi enostavnosti te izhodiščne formule. Če bi si priznali, da imajo lahko ljudje zapletene, včasih tudi neskladne ali nasprotujoče si motive in interese, potem bi bilo preveč faktorjev, ki bi jih pri analizi morali upoštevati. Prezapleteno bi jih bilo ustrezno ovrednotiti ter uravnotežiti in posledično nemogoče predvidevati in modelirati vedenje ljudi. Tako se ljudi velikokrat razume kot motilne faktorje; kot tiste, ki nam postavljajo ovire na poti k izboljšani energetski učinkovitosti, saj ljudje – z naše ekspertne pozicije – ne razumejo, kaj je resnično v njihovem (ekonomskem) interesu.

V resničnem življenju obstajajo situacije, kjer »minimax« predpostavke, to je minimiziranje stroškov ter maksimiziranje profitov, enostavno ne delujejo. Kot ugotavljamo v projektu TripleA-Reno, je energetska prenova prav gotovo ena izmed njih. V najnovejšem novičniku ugotavljamo, zakaj je za razumevanje rabe energije v stavbah ter načrtovanje in izvedbo celostnih prenov potreben interdisciplinarni pristop; torej takšen, ki poleg inženirstva, gradbene fizike, arhitekture, računalniškega modeliranja itd. enakovredno vključuje tudi družboslovne in humanistične vede. V projektu nam antropološki pristopi in etnografske raziskovalne metode omogočajo poglobljeno spoznavanje z vsakodnevnimi izkušnjami ljudi – predvsem stanovalcev in lastnikov stavb in stanovanj ter ostalih akterjev, ki so vpleteni v procese celostne prenove. Analiza in interpretacija pridobljenih rezultatov in meddržavna primerjava ugotovitev nam odkrijejo kompleksnost procesov prenove ob upoštevanju človeških motivov, vedenj, vrednot in ustaljenih praks ter navad. V projektu TripleA-reno želimo namreč pridobiti nov vpogled v dostopnost, privlačnost in sprejemljivost celostne prenove z vidika vpletenih posameznikov, ki jih opazujemo in neposredno vključujemo v raziskavo.

V projektnem novičniku med drugim predstavimo tudi TripleA-reno akcijo Home Show, v kateri strokovnjaki na razumljiv način razložijo posamezne elemente projekta, metodološke pristope in ugotovitve s področja celostne prenove stavb. V enem izmed prispevkov nastopi antropolog Domen Bančič, ki v pogovoru s Simono D’Oca (Huygen Installatie Adviseurs) predstavi pomen etnografskih pristopov za razvoj novih rešitev, s katerimi lahko pospešimo in izboljšamo prenove stavb.

Vabljeni k branju (in poslušanju)!


Naslovna fotografija: dylan nolte na Unsplash