20 Mar 2015

Koncept inovacijskih stičišč: prvi del

Na povabilo Nacionalnega inštituta za biologijo in Univerze v Ljubljani je prejšnji mesec predaval dr. Jukka Viitanen. V predavanju je predstavil koncept inovacijskih stičišč, ki kot analitično orodje omogoča analizo ali načrtovanje razvoja inovacijskih platform. Koncept inovacijskih stičišč se zavzema za multidisciplinarni pristop razvoja, v katerem so vsi pomembni elementi v inovacijskem sistemu načrtovani koherentno in v katerem je temeljni cilj povezovanje ključnih elementov in akterjev. Poudaril je še, da je regionalni inovacijski sistem ključen za kreiranje vsebine nacionalne inovacijske politike, saj je potrebno poznati regionalne značilnosti in razvitost infrastrukture, da bi lahko načrtovali nacionalno inovacijsko politiko.

Od modela trojne spirale k regionalnemu inovacijskemu modelu

Model trojne spirale, v katerem se prepleta delovanje univerze, industrije in vladnega sektorja, je po mnenju nekaterih preveč generičen in abstrakten, kar naj bi se kazalo v njegovi šibki učinkovitosti, saj producira zgolj nominalne rezultate. Zato nekateri predlagajo, da je ta model potrebno nadgraditi in da se je potrebno v večji meri posvetiti delovanju regionalnih inovacijskih sistemov in pri tem upoštevati vse posebnosti okolja, v katerem je sistem lociran. Zato sta finska raziskovalca inovacijskih sistemov, dr. Martti Launonen in dr. Jukka Viitanen, zasnovala koncept inovacijskih stičišč – Hubconcepts – s pripadajočo metodologijo, ki se osredotoča na analizo karakteristik in delovanja ključnih elementov ter akterjev v regionalnem inovacijskem sistemu.

Metodologija oziroma konceptualni okvir (regionalnih) inovacijskih stičišč temelji na dolgoletnih izkušnjah načrtovanja in preučevanja (uspešnih) inovacijskih sistemov/okolij po celem svetu, ki sta jih Launonen in Viitanen opravljala 15 let. Pri raziskovanju sta namreč ugotovila, da obstajajo določeni sistemski elementi, ki so zmeraj prisotni in odločilnega pomena v vodilnih inovacijskih okoljih. Na podlagi študije primerov globalno najuspešnejših inovacijskih okolij sta prišla do sklepa, da si »primeri dobre prakse« delijo nekatere osnovne značilnosti v jedru delovanja. Ugotovitve, ki so zapisane v knjigi Hubconcepts: The Global Best Practice for Managing Innovation Ecosystems and Hubs, se tako osredotočajo predvsem na opisovanje in interpretacijo sistemskega prepletanja skupnih značilnosti najuspešnejših inovacijskih platform.

V  eni izmed naslednjih novic bomo natančneje predstavili metodologijo koncepta inovacijskih stičišč.