09 Jun 2015

Konferenca Trajnostna (energetska) prenova zaščitenih stavb

V torek 16. junija 2015 je od 9. do 15.30 ure na Gradu Fužine potekala konferenca »Trajnostna (energetska) prenova zaščitenih stavb«. Konferenco je organiziral Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije – za trajnostno prihodnost.

Konferenca je poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • V  kolikšni meri in kako je možno prenoviti zaščitene stavbe?
  •  V čem se razlikuje trajnostna energetska prenova zaščitenih stavb kulturne dediščine od prenove ostalih stavb?
  • Kakšne so omejitve, možnosti, strategije države na tem področju?
  • Kakšne so dobre prakse?
  • Kdo ima znanje in izkušnje na tem področju?
  • Kakšna je dodana vrednost trajnostnih gradbenih materialov (ilovica, kamen, slama)?
  • Jih je sploh možno uporabiti?
  • Je res edini problem denar ali pa na finančna sredstva še nismo pripravljeni?

 

Na konferenci so izzive, strategije in prakse predstavili različni deležniki – predstavniki ministrstev, predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavniki lastnikov zaščitenih stavb, predstavniki različnih strok (strojniki, arhitekti, gradbeniki, projektanti). Nekaj gostov je prišlo tudi iz tujine.

V okviru konference so bili tudi javnorazstavljeni izdelki dijaškega natečaja MOJ DOM – NAŠA PRIHODNOST, s katerim je Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije – za trajnostno prihodnost spodbudil mlade k ustvarjanju vizije doma »z dušo«, doma, »ki diha«.

Konferenca je bila namenjena tako predstavnikom lastnikov zaščitenih objektov (občine, ministrstva, javni zavodi, zasebni lastniki), kot strokovnjakom (arhitektom, projektantom, gradbenikom, strojnikom itd.), širši javnosti in tudi medijem.

Na konferenci smo predstavili tudi prispevek Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani, in sicer,mag. Jure Vetršek je predstavil Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo zaščitenih stavb.

Celoten program je dostopentukaj. Povzetki predstavitev se nahajajo na temnaslovu.