25 Mar 2019

Križanje področij za razvoj novih tehnologij v Avstraliji

V začetku marca smo obiskali nov raziskovalni laboratorij za nastajajoče tehnologije na avstralski univerzi Monash v Melbournu. Emerging Technologies Lab je interdisciplinaren laboratorij, ki je organizacijsko umeščen med dve fakulteti, in sicer Fakulteto za informacijske tehnologije ter Fakulteto za umetnost, oblikovanje in arhitekturo. V laboratoriju se posvečajo tehnološkemu okolju s področja avtomatizacije, umetne inteligence in podatkovja, v katerem so vse bolj pomembna vprašanja etike, odgovornosti in vključevanja uporabnikov. Teme, s katerimi se ukvarjajo v laboratoriju, vključujejo energetsko prihodnost, bodoče oblike mobilnosti in e-odpadke.

Laboratorij vodi ena izmed vodilnih antropologinj oblikovanja, prof. dr. Sarah Pink, ki je z inovativnimi pristopi, s katerimi je uvedla digitalno, vizualno in senzorno metodologijo, sodelovala v številnih interdisciplinarnih projektih. Trenutno je, denimo, vodilna raziskovalka v projektu Sooblikovanje nastajajočih pametnih urbanih storitev mobilnosti – človeški pristop, v katerem v partnerstvu s švedsko Univerzo v Halmstadu in podjetjem Volvo nadaljuje raziskave o avtonomnih vozilih, mobilnosti in načinih uporabe avtomobilov.

Sodelavca IRI UL in projekta PEOPLE, dr. Dan Podjed in dr. Sara Arko, sta na univerzi Monash sodelovala na simpoziju Digital Design Ethnography: Technologies, People and Futures, ki se je posvečal načinom, na katere družboslovne in humanistične vede prispevajo k raziskovanju, razumevanju in oblikovanju novih tehnologij. Uvodoma sta prof. dr. Deborah Lupton (Univerza v Novem Južnem Walesu) in prof. dr. Sarah Pink predstavili pregled področij in pristopov, ki prečijo med oblikovanjem in sociologijo oziroma antropologijo.

Sarah Pink, Deborah Lupton, Monash University, Digital Design Ethnography, design ethnography, event, Emerging Technologies Lab
Prof. dr. Deborah Lupton in prof. dr. Sarah Pink na simpoziju Digital Design Ethnography na Univerzi Monash, Melbourne

V nadaljevanju je dr. Sara Arko (Metronik in IRI UL) predstavila projekt PEOPLE (Erasmus+), ki ga koordinira IRI UL. Opisala ga je kot novo obliko sodelovanja med visokim šolstvom in industrijo na področju izobraževanja in interdisciplinarnih učnih ter raziskovalnih pristopov. K ljudem usmerjen razvojni pristop, s katerim v projektu PEOPLE eksperimentirajo študenti in študentke v štirih evropskih državah, je obenem tudi sestavni del raziskovalno-razvojnih projektov v programu Obzorje 2020, v katerih sodeluje IRI UL: v projektih Mobistyle in TripleA-reno so etnografske metode in družboslovni pristopi prepleteni v interdisciplinarno oblikovanje ljudem in okolju prijaznih (tehnoloških) rešitev na področju energetske učinkovitosti in celovite obnove stavb.

Sara Arko, PEOPLE project, projekt, Monash University, Melbourne, Emerging Technologies Lab, presentation
Dr. Sara Arko (Metronik in IRI UL) je predstavila projekt PEOPLE (Erasmus+), ki spodbuja sodelovanje med visokošolstvom in industrijo ter vlogo k ljudem usmerjenih raziskovalnih in razvojnih pristopov

Predstavniki Univerze v Halmstadu in podjetja Volvo so predstavili inovativne pristope k preučevanju avtonomnih vozil in mobilnosti v prihodnosti. Dr. Dan Podjed je dobro obiskan simpozij sklenil s predavanjem o pomenu antropologije za razvoj ljudem in okolju prijaznih rešitev. Poudaril je, da bodo antropologinje in antropologi morali posodobiti svoje pristope in se še bolj angažirati v inter- in transdisciplinarnih projektih, če bodo želeli sodelovati v sooblikovanju tehnologij prihodnosti.

Dan Podjed, Monash University, event, DIgital Design Ethnography, EMerging Technologies Lab
Dr. Dan Podjed je predstavil pomen antropologije za razvoj ljudem in okolju prijaznih rešitev

Dr. Dan Podjed in dr. Sara Arko sta se v Melbournu udeležila še delavnice na temo elektronskih odpadkov. Zaradi prepovedi o odlaganju elektronskih in električnih odpadkov na smetišča, ki bo v avstralski zvezni državi Viktorija začel veljati v naslednjih mesecih, in zaradi nedavne prepovedi izvoza na Kitajsko je vprašanje upravljanja z e-odpadki, ki so najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov, še posebno pereče. Na delavnici so poleg raziskovalcev sodelovali predstavniki vladnih organizacij, ki načrtujejo nove politike upravljanja z e-odpadki, ter predstavniki podjetij, ki e-odpadke reciklirajo. Posebno pozornost so na delavnici namenili vlogi dobrodelnih organizacij, ki so v Avstraliji dobro razvejane in zelo dejavne na ravni lokalnih skupnosti. Tovrstne organizacije so preplavljene z bolj ali manj delujočimi elektronskimi in električnimi napravami, ki jih za ponovno uporabo podarijo posamezniki. Dobrodelne organizacije imajo torej neformalno vlogo »odlagališč« rabljene elektronike, med katero sodijo odsluženi mobilni telefoni, elektronske igrače, rabljene kuhinjski pripomočki, predvajalniki glasbe in tako naprej. Nekatere od teh stvari uspejo dobrodelne organizacije po nizkih cenah prodati, večina pa jih roma na smetišča. Namen delavnice je bila razprava o vlogi dobrodelnih organizacij pri zbiranju in ločevanju e-odpadkov, ki bodo bržkone po uveljavitvi prepovedi na lokalnih nivojih še naprej ostale alternativa novim zbiralnikom in posebnim odlagališčem tovrstnih tehnoloških smeti. Na delavnici je dr. Podjed predstavil izsledke raziskovalnega projekta Nevidno življenje odpadkov, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in poteka v partnerstvu med ZRC SAZU, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in podjetjem CVS Mobile. Ob tem je spregovoril razvoju netehnoloških rešitev, na primer namiznih iger, s katerimi lahko na inovativen način spodbujamo odgovorno ravnanje z odpadki v gospodinjstvih.