24 Apr 2015

MED – transnacionalni program Mediteran

Tudi v aktualni finančni perspektivi Evropske Unije 2014 – 2020 ostaja eden izmed ključnih ciljev kohezijske politike evropsko teritorialno sodelovanje. Programi čezmejnega sodelovanja so namenjeni povečanju konkurenčnosti območij in prostorski, gospodarski ter socialni integraciji funkcionalno povezanih čezmejnih območij. Slovenija v tem obdobju sodeluje v petih transnacionalnih in medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja: Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Jadransko-jonski program in Podonavje (slednja sta naslednika programa Jugovzhodna Evropa). V novem obdobju je transnacionalnim programom na voljo 870 milijonov evrov iz strukturnih skladov.

23. Junija 2015 bo v Marseillu potekal dogodek »MED Kick-Off«, v okviru katerega bo predstavljen program Mediteran (INTERREG MED Programme) za obdobje 2014-2020. Predstavljene bodo tematske prednostne nalogepričakovanja glede prihodnjih projektov in nova struktura programaPrvi razpis za zbiranje predlogov za projekte bo predvidoma poleti ali jeseni letos. Na dogodku pa se bodo udeleženci že lahko informirali o nekaterih tehničnih in tematskih usmeritvah projektov. Dogodek »MED Kick-Off« je del skupnega dogodka z naslovom “Globalni izzivi, sredozemske rešitve – Odločanje in konkretni ukrepi”, ki je organiziran v sodelovanju z INTERREG MED programom, Evropskim parlamentom in predstavništvom Evropske komisije.