22 Jan 2015

Napoved: Infodnevi interregov in razpisov Srednja Evropa in Območje Alp

4. marca 2015 (predvidoma ves dan) bo v Ljubljani potekala nacionalna konferenca z naslovom Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih teritorialnega sodelovanja, na kateri bodo predstavljeni programi v novi finančni perspektivi, pa tudi izkušnje iz pretekle finančne perspektive.

5. marca (predvidoma pol dneva) pa bo potekal informativni dan za razpisa na programih Srednja Evropa in Območje Alp.

Vse informacije in program bodo objaljeni na slovenski spletni strani programov.