21 Sep 2016

Napovedujemo: Projekt PEOPLE (Koalicije znanja)

Projekt »PEOple-centered development approaches in Practical and Learning Environments« (PEOPLE) je bil pod koordinatorstvom IRI UL v shemi Koalicij znanja 2016 (Knowledge Alliance, Erasmus+) izbran za sofinanciranje.

Projekt se osredotoča na problem neskladja med tekom študija pridobljenimi veščinami ter zahtevanimi veščinami na trgu dela, predvsem na področju sociologije, psihologije in antropologije, kar povzroča strukturno brezposelnost med mladimi diplomanti.

Ključni cilj projekta je razvoj, implementacija in evalvacija modela kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo, ki bo temeljil na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov ter uvajanju »na ljudi osredotočenih razvojnih pristopov« (angl. People-centred design methods).

Rezultati interdisciplinarnih projektov vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev, so vir novih idej ter invencij, hkrati pa podjetjem omogoča, da na učinkovit način prepoznajo in testirajo mlade in perspektivne talente.

3 leta trajajoč projekt v vrednosti 1.000.000 EUR bo povezal 4 države EU, in sicer Slovenijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Češko. V vsaki državi smo vzpostavili povezavo med izbrano partnersko visokošolsko institucijo in podjetjem: 

Slovenija: IRI UL (kooridnator projekta), ZRC SAZU in podjetje Metronik;
Združeno kraljestvo: Univerza Durham in podjetje Kemuri;
Nizozemska: Univerza Vrije Amsterdam in podjetje Alliander;
Češka: Karlova Univerza v Pragi in podjetje VUPS.

Dolgoročno želimo vzpostaviti in institucionalizirati sistem visoko kakovostnega visokošolskega izobraževanja, ki bo neposredno odgovarjal na potrebe podjetij ter demonstriral raziskovalno in aplikativno vrednost sociologije, psihologije in antropologije ter zaposljivost tovrstnih diplomantov.