29 Sep 2015

Napovedujemo: Projekt »Skilled hands for hi-tech production« – CompoHUB

Projekt CompoHUB je bil v shemi Strateških partnerstev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2015 (program Erasmus+) potrjen za sofinanciranje. Ključni cilj projekta je razvoj izobraževalnega programa ter spletne izobraževalne platforme za razvoj kompetenc delavcev na področju kompozitne tehnologije. Projekt se je pričel z septembrom 2015, uvodni sestanek pa smo izvedli 24.9. na Univerzi v Ljubljani. 

Tipične tradicionalne industrijske panoge v zatonu karakterizira velika količina manualnega oz. ročnega dela in majhna stopnja avtomatizacije. Zaradi drage delovne sile se proizvodnja seli

drugam in v nekaterih tipičnih panogah (lesarstvo in tekstil kot največje) nastaja presežek odvečne, težko zaposljive delovne sile.

Glavne značilnosti kompozitne proizvodnje so visoka dodana vrednost ter izjemna kompleksnost dela. Tovrstna kompleksnost zahteva delovne navade ter ročne spretnosti, ki pa jih večina trenutno brezposelnih delavcev na trgu dela lahko ponudi. Zato je ključni namen projekta izkoristiti obstoječe potenciale ter z dodatnimi izobraževanji in usposabljanji prekvalificirati del brezposelne delovne sile za namene visokotehnološke kompozitne proizvodnje.

2 leti trajajoči projekt bo pod koordinatorstvom IRI UL povezal 3 različne skupine partnerjev:

  1. podjetja, ki izvajajo raziskave in razvoj na področju kompozitov in proizvajajo kompozitne materiale – konzorcijski partner CompoTech, Češka;
  2. podjetja, ki uporabljajo kompozitne materiale za proizvodnjo sestavnih delov za različne industrije (na primer letalstvo, ladjedelništvo, avtomobilska industrija itd.) – konzorcijska partnerja Aereform, Slovenija in MAC Motoplastika, Hrvaška;
  3. organizacije, ki razvijajo in nudijo izobraževanja in usposabljanja – konzorcijska partnerja Zasavska ljudska univerza, Slovenija in Regijski izobraževalni center Kuressaare, Estonija.

Na ta način želimo dolgoročno oblikovati tako imenovano stičišče na področju kompozitne tehnologije (angl. »Composite hub«), katerega ključni namen je razvoj visoko kakovostnega izobraževanja, ki bo neposredno odgovarjal na potrebe podjetij, ki poslujejo na dotičnem področju.

Kontakt: Gregor Cerinšek