Načrt uveljavljanja enakosti spolov (NES)

Kljub napredku, ki smo ga  v programu Obzorje 2020 dosegli na področju enakosti spolov pri raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih, naše delo ni zaključeno. V skladu s cilji Evropske komisije glede uveljavljanja enakosti spolov, je pogoj za pridobivanje raziskovalnih sredstev iz programa Obzorje Evropa dokument z naslovom Načrt uveljavljanja enakosti spolov (NES).

Ključni strateški cilji dokumenta NES so:

  • zagotoviti spodbudno in varno delovno okolje za vse zaposlene IRI UL;
  • ozaveščati o pomenu enakosti spolov;
  • zagotoviti enake možnosti zaposlovanja in poklicnega napredovanja, ne glede na spol ali druge osebne okoliščine;
  • vzpostaviti sistem spremljanja vidikov in kazalnikov enakosti;
  • spodbujati ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem zaposlenih z izboljšanjem ustreznih organizacijskih mehanizmov;
  • spodbujati odličnost v znanosti s sistematčnim vključevanjem razsežnosti spolov v raziskovalne in razvojne dejanosti IRI UL.

KLIKNI TUKAJ za dostop do dokumenta Načrt uveljavljanja enakosti spolov (NES).