26 Nov 2018

Oblikovanje energetskih otokov z vključevanjem skupnosti – projekt COMPILE

V okviru EU programa Obzorje 2020 se je 1. novembra 2018 pričel izvajati projekt COMPILE – Integrating Community Power in Energy Islands. Glavni cilj projekta je prikazati možnosti vzpostavitve t. i. energetskih otokov z namenom razogljičenja oskrbe z energijo in ustvarjanja energetskih skupnosti s pripadajočimi okoljskimi in družbeno-ekonomskimi koristmi.

Koordinator projekta je Laboratorij za energetske strategije (LEST) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, IRI UL pa v projektu sodeluje kot povezani partner. V ta namen smo na Inštitutu ustanovili novo projektno skupino in zaposlili ustrezne raziskovalce. Ključna dejavnost inštituta je namreč oblikovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnih ali izvedbenih projektov z namensko oblikovanimi projektnimi skupinami kot dopolnitev dejavnosti Univerze v Ljubljani (UL) ali drugih raziskovalno-razvojnih institucij. Prednosti modela projektnega centra IRI UL so povezane predvsem s pravno-organizacijsko obliko inštituta, ki omogoča avtonomno vodenje projektov in neodvisnost od javnega sektorja ter fleksibilnost pri izvajanju projekta.

Izziv projekta Compile je zagon lokalnih energetskih sistemov, ki bodo podpirali rast obnovljivih virov energije v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti. Omogočil bo torej večjo stopnjo integracije obnovljivih virov energije (OVE) v omrežje in dvignil stopnjo zanesljivosti dobave brez klasičnih investicij v omrežje. V projektu bodo prikazane prednosti, ki jih prinaša sodelovanje in soustvarjanje v obliki energetskih skupnosti kot rešitev obstoječih problemov elektroenergetskega omrežja in dodatno povečanje kapacitet za varno vključitev OVE v omrežja.

Zloženka projekta Compile

V projektu sodeluje 12 partnerskih organizacij in povezani partner iz sedmih držav EU, rešitve pa bodo razvijali na izbranih demonstracijskih lokacijah, ki bodo prikazale različne pristope pri koordinaciji porabnikov in novih tehnologij. Med ključnimi cilji projekta so razvoj lokalnih energetskih sistemov (prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje), ustvarjanje energetskih skupnosti, integracija in nadzor vseh energetskih dejavnikov, ter shranjevanje in elektro-mobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranek energije. Več informacij o projektu najdete na spletnih straneh LEST in IRI UL, projektnim aktivnostim in rezultatom pa boste lahko sledili tudi na Compile projektni strani in družbenih medijih (Facebook, Twitter, in LinkedIn).