10 Nov 2016

ODPOVEDAN Strokovni posvet: Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov

Spoštovani,
žal vas obveščamo, da moramo naš posvet Strokovni posvet: Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov, ki je bil načrtovan za petek 14. 10. 2016, odpovedati. Vzrok je nenadna odpoved s strani gostov iz ZDA, posvet bi lahko izvedli tudi brez tega, a smo cel koncept gradili na predstavitvi dobre tuje prakse in bi morali vsebino v kratkem času ustrezno prilagoditi (pa tudi z odzivom udeležencev nismo bili preveč zadovoljni). Ne glede na to, bomo z dejavnostmi institucializacije modela nadaljevali in poskušali posvet ustrezno ponoviti, zato vas bomo takrat ponovno prosili za sodelovanje.

Hvala za razumevanje.
Z lepimi pozdravi,
Ekipa IRI UL