K ljudem usmerjeni razvojni pristopi v praktičnih in učnih okoljih (PEOPLE)

People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments (PEOPLE)

Razpis: Zavezništva znanja 2016 (Knowledge Alliances, Erasmus +)

Izziv

Neskladja med znanji, ki jih študentje humanistike in družboslovja pridobijo med študijem, veščinami, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci iz gospodarstva, ter pomanjkanje pridobivanja praktičnih izkušenj med študijem pogosto zmanjšujejo možnosti zaposlovanja diplomantov v gospodarstvu in prispevajo k večji stopnji brezposelnosti mladih, ki končajo študij. Slaba zaposljivost evropskih diplomantov s področij antropologije, sociologije, psihologije in sorodnih ved ter pomanjkanje strokovnjakov s področja družboslovja in humanistike na področju energetike in trajnostnega je eden od izzivov, s katerimi se soočamo v Evropski Uniji.

Namen projekta

S projektom želimo spodbuditi razvoj in institucionalizacijo sistema visokošolskega izobraževanja, ki bo vključeval raziskovalne in aplikativne vrednosti sociologije, psihologije, antropologije ter drugih humanističnih in družboslovnih ved in kjer se bo spodbujalo zaposlovanje diplomantov teh ved tudi v gospodarstvu.

Ključni cilji

  1. Oblikovanje interdisciplinarne skupine študentov, ki bodo z razvojnimi pristopi, usmerjenimi k ljudem (angl. people-centred development approaches), preizkušali in izboljševali obstoječe izdelke in storitve partnerjev iz gospodarstva ter na podlagi raziskav in v kontinuiranem sodelovanju z uporabniki skušali poiskati nove razvojne priložnosti in rešitve za podjetja.
  2. Sodelovanje z industrijskimi partnerji pri reševanju konkretnih razvojnih izzivov bo za študente svojevrstna raziskovalna izkušnja in oblika pridobivanja novih spretnosti in veščin, podjetjem pa bo pomagalo pri razvoju novih rešitev ter prepoznavanju in zaposlovanju mladih in perspektivnih kadrov.
  3. Razvoj, uvajanje in evalvacija novega modela kroženja znanja med visokošolskim okoljem in gospodarstvom.

Projektni konzorcij

Novičnik:

Trajanje projekta

  • Od 1.11.2016 do 31.10.2019 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

  • 905.887,00 €

 Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL