23 Maj 2018

Pet nasvetov za pripravo zmagovalnega projektnega predloga

Kako naj se znajdemo v kupu razpisne dokumentacije? Kateri razpis je najprimernejši za financiranje našega predloga? Kako prepričamo ocenjevalce, da je naša projektna zamisel najboljša med stotinami predlogov, ki so prispeli na razpis? Odgovore na vprašanja so dobili udeleženke in udeleženci brezplačne delavnice, ki jo je dr. Dan Podjed, raziskovalec v EU projektu PEOPLE (Erasmus +), sredi maja izvedel na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Udeleženci delavnice so spoznali posebnosti projektnih razpisov za raziskave in razvoj na različnih ravneh, od nacionalnih do mednarodnih, in prejeli praktične napotke za oblikovanje projektnih predlogov, v sklepnem delu pa so predstavili svoje projektne zamisli ter skušali v kratkem času oblikovati prepričljive projektne predloge.

In kakšne nasvete je podal dr. Podjed, ki je v svoji karieri pripravil več kot 70 predlogov za raziskovalno-razvojne projekte? V predstavitvi je izpostavil naslednjih pet nasvetov:

  1. Ocenjevalcem olajšajte delo. Poiščite ocenjevalne obrazce in na tej podlagi ocenite lasten projektni predlog ter ga ustrezno dopolnite in izboljšajte s ključnimi besedami iz recenzentskega vprašalnika.
  2. Ne pišite za strokovnjake. Izogibajte se žargonu svojega ekspertnega področja in pišite za splošno javnost. Recenzenti namreč niso nujno izvedenci za vaše področje.
  3. Pazite na pravopis. Projektni predlog večkrat preberite za sabo in po možnosti najemite lektorja ali prevajalca, ki bo poskrbel, da bodo vse vejice in pike na pravem mestu.
  4. Izstopajte iz povprečja. Izberite privlačen naslov in projektni akronim ter veliko truda vložite v privlačen videz projektnega predloga. Če lahko, ga dopolnite s slikami, grafi, diagrami, hiperpovezavami in drugimi vizualnimi dodatki. Če je možno, v pripravo predloga vključite profesionalnega oblikovalca.
  5. Po oddaji se posvetite javni podobi. Ker bodo recenzenti morda pogledali na splet, kdo pravzaprav ste in kaj počnete, se prej temeljito pripravite. Po oddaji projektnega predloga posodobite svoje predstavitvene profile na spletnih straneh institucij in družbenih omrežjih. Po možnosti organizirajte javne predstavitve obravnavane teme in se udeležite strokovnih dogodkov, na katerih bodo vaše delo lahko opazili. Kdo ve, morda bo med občinstvom tudi recenzent oziroma recenzentka.