24 Feb 2015

Ponovno odprt razpis KIC InnoEnergy

KIC InnoEnergy je vodilno evropsko podjetje na področju združevanja raziskav in razvoja, podjetništva, izobraževanja in industrijske proizvodnje ter trženja inovativnih energetskih proizvodov in storitev.

Ustanovljeno je bilo leta 2010 s strani Evropskega inštituta za tehnologije in inovacije (EIT). Je tudi s strani EU podprta organizacija, ki uspešnim kandidatom zagotavlja:

  • omogoča dostop do pravih poslovnih partnerjev,
  • edinstveno priložnost za odpravo običajnih ovir na poti k inovacijam,
  • vrhunskega poslovnega razvoja za podporo,
  • financiranje in varovanje intelektualne lastnine,
  • kot tudi pomaga pri iskanju prvih kupcev in olajša vstop na evropski energetski trg.

 

Ena izmed osnovnih nalog je torej nudenje vsestranske podpore za razvoj tehnoloških rešitev na področju trajnostne energetike v tržno uspešne produkte in storitve.

 

Nov razpis KIC InnoEnergy

Do 10. aprila 2015 bo odprt nov razpis KIC InnoEnergy za inovativne projektne predloge v podporo razvoju izumom v tržno uspešne inovativne produkte in storitve, ki zmanjšujejo stroške za energijo in/ali emisije TGP ali izboljšujejo zanesljivost energetskih storitev ali zanesljivost obratovanja energetskih sistemov.

Tematska področja s pripadajočimi dokumenti si oglejte na tej povezavi.

Sodelovanje na razpisu je mogoče pod naslednjimi pogoji:

  • da imate v zaključnih fazah razvoja izdelek ali storitev, ki prispeva k doseganju enega ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov energije, zmanjšanje emisij TGP, povečanje zanesljivosti oskrbe ter povečanje varnosti in/ali zanesljivosti obratovanja;
  • da je bil produkt oz. storitev uspešno preizkušena (pilotni izdelek ali opravljen testni preizkus);
  • da projektni konzorcij vsebuje 3-7 partnerjev s področij R&R in iz industrije;
  • da je v projektni konzorcij vključen vsaj 1 partner s področja komercializacije inovativnega izdelka oz. storitve;
  • da so v konzorciju partnerji iz vsaj dveh držav.

Če imate težave pri pridobivanju ustreznih partnerjev vam KIC InnoEnergy lahko pomaga najti partnerje za ustrezen konzorcij.

Kot partner KIC InnoEnergy vam REC Slovenija lahko nudi dodatne informacije in pomoč pri pripravi vaše prijave na razpis.

Kontaktna oseba: Andrej Klemenc