04 Maj 2015

Poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij Strategije pametne specializacije

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila odprti poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri, ki bodo nadgradile vsebino Strategije pametne specializacije. Ko bo Strategija pametne specializacije dopolnjena s konkretnimi področji, bo kot takšna predstavljala izvedbeni dokument že sprejetih strateških dokumentov kot sta na primer RISS (Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije) in SIP (Slovenska industrijska politika). V širšem smislu pa Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.

Na osnovi lanskega kroga podjetniškega odkrivanja, ki je potekalo aprila in maja 2014, je bila ob upoštevanju empiričnih podlag opredeljena osnovna struktura prednostnih področij Strategije pametne specializacije (SPS). Evropska komisija je usmeritve pozdravila kot korak v pravo smer, vendar s pridržkom, da je potrebno področja dodatno konkretizirati. Z namenom nadaljnje konkretizacije SPS ter na podlagi izvedenih konzultacij v letu 2015, služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko želi z odprtim pozivom sprožiti prehod v drugi krog procesa podjetniškega odkrivanja. Poziv torej primarno ni usmerjen v preverjanje utemeljenosti že predlaganih področij uporabe, saj je to že bilo ugotovljeno na podlagi dosedanjega procesa, pač pa v identifikacijo tehnoloških področij in produktnih smeri v okviru vsake od domen.

Poziv je odprt za vse akterje razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oziroma priprave SPS ali ne, ob pogoju, da pobudo pošlje skupina najmanj dveh ali več partnerjev.

Prispevke pričakujejo do 25. maja 2015 do 10:00 ure. Posredujte jih na naslov: s3.svrk@gov.si

Prispevku v slovenskem jeziku je potrebno priložiti tudi povzetek prispevka v angleškem jeziku.

Besedilo poziva in obrazci so dostopni tukaj.

Na osnovi vrednotenja bodo najperspektivnejši predlogi oziroma njihovi nosilci povabljeni k predstavitvi pobude na javnem dogodku (investicijski konferenci) 15. in 16. junija 2015.