18 Nov 2015

Predstavitev Programa sodelovanja INterreg V-A Slovenija-Avstrija

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Uvodna prireditev se bo odvijala v sredo 2. decembra 2015, s pričetkom ob 10.30 v Hotelu Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško, Slovenija.

 

V okviru dogodka bodo predstavljeni novi izzivi, s katerimi se bodo upravičenci soočali v programskem obdobju 2014-2020 ter podane splošne informacije glede razpisa za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PROGRAM prireditve

Dogodek bo potekal v slovenskem in nemškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Udeležbo potrdite najkasneje do 30.novembra 2015 na elektronski naslov si-at.svrk@gov.si (število mest je omejeno).

Dodatne informacije: Skupni tehnični sekretariat OP SI-AT 2007-2013, tel.: 01 400 3153.