16 Maj 2018

Program LIFE – varstvo okolja, ohranjanje narave, prilagajanje podnebnim spremembam

Evropska komisija je sprejela novi večletni delovni program LIFE za obdobje 2018–2020. LIFE je edini evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter prilagajanja podnebnim spremembam in blaženja njihovih posledic.

LIFE programme, European Commission, Action Grants
Vir slike: Vodnik po prijavnici (Life Slovenija)

V okviru slovenskega projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, smo se predstavniki IRI UL seznanili z objavljenim razpisom in možnostmi sodelovanja na njem. Letos je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave in varstva okolja na voljo 317 milijonov evrov, za financiranje projektov na področju podnebnih ukrepov pa 80 milijonov evrov. Projekt mora biti skladen z temami večletnega delovnega programa, dosegati pa mora merljive kazalnike, torej je potrebno natančno poznavanje izhodiščnega stanja.

Prijava na razpis je dvostopenjska, razen v primeru projektov s področja podnebnih ukrepov. Trajanje projektov je do pet let, v okviru razpisa pa se financira do 55% upravičenih  stroškov, čemur Ministrstvo za okolje in prostor lahko doda 10-30%. Predfinanciranje je 30%. Na razpis se lahko prijavijo javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, lahko tudi samo en partner, mora pa reševati problem, ki je v evropskem interesu.

Primeri projektov za podjetja, ki so že bili financirani v okviru programa LIFE:

Več informacij o razpisnih pogojih in postopkih prijave projektov najdete na portalu LIFE Slovenija, v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti pa v podporo prijaviteljem potekajo tudi delavnice.

Roki:

  • 12. 6. 2018 – oddaja osnutka za tradicionalne projekte s področja Okolje in učinkovita raba virov;
  • 14. 6. 2018 – oddaja osnutka s področij Narava in biotska raznovrstnost (NAT) ter Okoljsko upravljanje in informacije;
  • 5. 9. 2018 – oddaja osnutka projektne prijave za integrirane projekte;
  • 12. 9. 2018 – oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte podprograma za podnebne ukrepe;
  • oktober 2019 – oddaja polne prijave za tradicionalne projekte podprograma okolje;
  • 14. 3. 2019 – oddaja polne prijave za integrirane projekte