21 Feb 2017

Projekt CompoHUB: Partnerski sestanek v Kuressaare, Estonija

8. in 9. Februarja je v mestu Kuressaare na estonskem otoku Saaremaa potekal partnerski sestanek projekta CompoHUB, na katerem smo pregledali obstoječe stanje ter začrtali pot za učinkovit zaključek v zadnjih šestih mesecih trajanja projekta. 

Pilotna izobraževanja na področju kompozitne izdelave so v zaključni fazi; sledi evalvacija učinkov ter dodatno modificiranje izobraževalnega programa glede na odzive udeležencev ter zunanjih ekspertov.

V zaključnem obdobju projekta se bomo osredotočili predvsem na aktivnosti razširjanja razvitega znanja; poseben poudarek pa bomo namenili kompozitni industriji v Sloveniji in Estoniji kot potencialnemu končnemu uporabniku doseženih rezultatov. 

Partnerski sestanek je bil namenjen tudi prenosu znanja, saj so nam partnerji iz Kuressaare izobraževalnega centra demonstrirali celoviti RTM postopek (angl. Resin Transfer Moulding Process), ki ga uporabljajo tako za učne, kot tudi komercialne namene. Postopek smo dokumentirali, saj bo kot sestavni del umeščen v CompoHUB izobraževalni program za kompozitno izdelavo.

Več o projektu Compohub