24 Jan 2017

Projekt CompoHUB: Pilotna izobraževanja

V sklopu aktivnosti razvoja in testiranja izobraževalnega programa ter spletnega učnega portala smo izvedli dve pilotni izobraževanji v Sloveniji, vsako v trajanju 65 šolskih ur. V okviru izobraževanj smo usposobili 15, večinoma brezposelnih oseb za področje izdelave kompozitnih izdelkov.

Izobraževanje se je osredotočalo na razvoj praktičnih znanj in veščin, zaključilo pa se je z izpitom, na katerem so na podlagi priučenih postopkov kompozitne izdelave kandidati morali načrtovati in oblikovati konkretni izdelek iz kompozitnih materialov. Izobraževanje je bilo sestavljeno iz sedmih različnih modulov:

  1. uvod v kompozite;
  2. priprava na delo, varnost, kakovost;
  3. orodja, tkanine, krojenje, vakuum vreča;
  4. priprava veziva in laminacija;
  5. obrez in površina;
  6. sestava, lepilni spoji in popravila;
  7. e-učenje na spletnem portalu (A-B-C kompoziti, osnovni postopki laminacije, zahtevnejši postopki laminacije).

Evalvacija nam je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedenim izobraževanjem, predvsem s praktičnimi demonstracijami in delom v kompozitni delavnici. Kljub temu, da se je večina udeležencev s kompoziti in kompozitno izdelavo na izobraževanju srečala prvič, so si bili enotni, da bodo lahko s pridobljenim znanjem in veščinami bolj konkurenčni na trgu dela.  

Kontakt: Gregor Cerinšek

Projekt CompoHub