05 Nov 2017

Projekt EduFootprint – srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani

Dvodnevni sestanek (17. in 18. oktobra 2017) je potekal v prostorih rektorata Univerze v Ljubljani. Tega, tretjega srečanja projektnih partnerjev se je udeležilo 21 udeležencev iz šestih držav EU, poleg projektnih partnerjev so bili prisoten tudi pridruženi partner, Občina Zagorje. Poleg ključnih formalnih vsebin je bil sestanek predvsem namenjen diskusiji prvih rezultatov merjenja ogljičnega odtisa v izbranih pilotnih šolah ter predstavitvi akcijskih načrtov za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Orodje za avtomatsko merjenje ogljičnega odtisa šol (Kalkulator) je razvil projektni partner Ambiente Italija. S kalkulatorjem lahko merimo rabo energije in ogljični odtis iz različnih naravnih virov in tudi iz aktivnosti, ki potekajo v šolah. Podatki se preračunajo v obliko, ki kaže na vpliv na okolje in na generiranje odpadkov. Takšno orodje lahko pomaga lastnikom stavb ali pa upravljavcem v šolah identificirati različne vplive, ki na okolje povzročajo vsakdanje aktivnosti. Ne gre samo za neposredni vpliv stavbe in njenih sistemov, gre za ocenjevanje vseh vplivov, ki jih povzročamo z izobraževalnim procesom (na primer, vpliv mobilnosti, porabo vode in hrane in ostalo).

EduFootprint kalkulator je v obliki Excelove datoteka z različnimi delovnimi listi; ključen je vnos vseh potrebnih podatkov, ki se zbirajo po šolah. Delimo jih na pet skupin:

  1. Poraba v stavbi (električna energija, toplotna energija, poraba vode)
  2. Poraba izdelkov (papirni izdelki, pisarniški izdelki, toaletni in čistilni izdelki, oprema, kemična sredstva, ki se uporabljajo v laboratorijih, vrtnarstvo)
  3. Mobilnost (notranja vozila, prevoz od doma do šole, izleti)
  4. Hrana (kantina, kavarna, razdeljevalni stroji)
  5. Končni produkti (odpadki, odpadne vode)

Pridobljene podatke se po metodi ocenjevanja življenjskega cikla samodejno preračunava v učinek oziroma ogljični odtis šole, pri tem pa se upošteva celoten življenjski cikel izobraževalne dejavnosti. Prva, interna različica kalkulatorja je bila partnerjem na voljo februarja, v šestih tednih smo opravili testiranje, s katerimi smo odpravili nekaj napak. Iz tega je nastala končna različica 00, ki jo uporabljamo v prvi fazi projekta.

Za partnerje je bil tudi zanimiv ogled našega demonstracijske stavbe – Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Tudi tokrat smo za prevoz od rektorata UL do stavbe uporabili brezplačen prevoz z električnimi avtomobili, ki so nam ga z veseljem ponudili predstavniki Mestne Občine Ljubljana.

V okviru ogleda so bili predstavljeni rezultati stavb UL, iz izračuna ogljičnega odtisa stavbe FKKT lahko ugotovimo, da ima na odtis največji vpliv ogrevanje in hlajenje stavbe. Poleg tega smo partnerjem predstavili naše aktivnosti na področju zagotavljanja ustreznega ugodja v stavbah in vplivanje na obnašanje uporabnike v stavbah.

Priloge: Brošura EduFootprint v slovenščini