25 Maj 2017

Projekt EduFootprint – srečanje v Grčiji

Projekt EduFootprint – srečanje v Grčiji

Glavni namen projekta Edufootprint je izboljšati sposobnosti lastnikov in upravljavcev javnih stavb glede ravnanja z energijo; to bo narejeno z določitvijo ogljičnega odtisa in upoštevanjem neposrednega vpliva energije v stavbah. Dvodnevni sestanek (3. in 4. Maja 2017) je potekal v kraju Messini, Grčija. Srečanja projektnih partnerjev se je udeležilo 18 udeležencev iz šestih držav EU, poleg projektnih partnerjev so bili prisotni tudi nekateri predstavniki lokalnega okolja.

V prvi fazi so projektne aktivnosti usmerjene v oblikovanje orodja za merjenje ogljičnega odtisa stavb (kalculator) in njegovo testiranje po različnih lokacijah partnerjev. Kalkulator je razvil partner Ambiente iz Italije, omogoča pa merjenje rabe različnih naravnih virov in aktivnosti, ki potekajo v šolah. Podatki se preračunajo v obliko, ki kaže na vpliv na okolje in na generiranje odpadkov. Takšno orodje lahko pomaga lastnikom stavb ali pa upravljavcem v šolah identificirati različne vplive, ki na okolje povzročajo vsakdanje aktivnosti. Ne gre samo za neposredni vpliv stavbe in njenih sistemov, gre za ocenjevanje vseh vplivov, ki jih povzročamo z izobraževalnim procesom (na primer, vpliv mobilnosti, porabo vode in hrane in ostalo.

V Sloveniji bomo orodje uporabili na petih stavbah Univerze v Ljubljani, ocenjevali bomo ogljični odtis popolnoma nove stavbe, energetsko prenovljenih in energetsko neučinkovitih stavb. Te primere smo tudi predstavili udeležencem sestanka, ki so bili presenečeni tako zaradi velikosti, kot kompleksnosti naših stavb.

Medtem, ko se pri nas ukvarjamo z izgubami vode v hladilnih stolpih, v Albaniji veliko šol sploh ni ogrevanih. Pri nas se ukvarjamo z zmanjšanjem ogljičnega odtisa, njihov pa bo z izboljšanjem ugodja naraščal. Na splošno ugotavljamo, da so partnerji slabo informirani o razpoložljivih rešitvah, podobnih projektih ali trenutnem stanju tehnologij.

V okviru srečanja so izvedli tudi tiskovno konferenco z lokalnimi mediji in predstavili prvi izvod novičnika(Newsleter v prilogi).