26 Jan 2017

Projekt EDUFOOTPRINT: Uvodni »Kick-off« sestanek

Konec novembra in začetek decembra 2016 je v Trevisu (Italija) potekal prvi uvodni sestanek v okviru modularnega projekta EDUFOOTPRINT, ki se izvaja v okviru razpisov Interreg Mediterranean – MED (School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities). 

Projekt bo potekal pod koordinatorstvom »Province of Treviso, sodeluje pa še 7 projektnih in 9 pridruženih partnerjev. Uvrščen je v prioriteto 2.1 (To raise capacity for better management of energy in public buildings at transnational level), s skupno vrednostjo 1,2 MiO € bo trajal 28 mesecev, začel pa se je 1.11.2016.

Ključne projektne aktivnosti se nanašajo na znižanje rabe energije v šolah z upoštevanjem njihovega celovitega življenjskega cikla. Vključeno bo testiranje, razvoj in prenos integrirane energetske strategijo s pomočjo LCA pristopa. Model in obstoječa orodja temeljijo na izkušnjah vključenih partnerjev (na primer Green Shools projekt), vendar poudarek ni le na tehnoloških rešitvah za zmanjšanje rabe energije, temveč se bolj osredotoča na spreminjanje navad uporabnikov. 

Predvideni so naslednji ključni rezultati:

  1. Inovativen model za ocenjevanje in upravljanje stavb, ki bo omogočal zniževanje ogljičnega odtisa v šolah,
  2. Izboljšanje kompetenc lastnikov stavb in upravljavcev za razvijanje in vpeljavo učinkovitih praks v javnih šolskih stavbah,
  3. Transnacionalna EduFootprint mreža šol za zagotavljanje prenosa modela v vseh deželah Mediterana.

Na srečanju sta partnerje pozdravila Antonio Zonta (direktor Buildings Estate and Public Tenders Department, Province of Treviso) in Uberto Di Remigio (direktor General Affair and Personnel, Province of Treviso). Predstavila sta strukturo in vlogo Province of TrevisoVodja projekta, Rossella Cendron je predstavila glavne značilnosti projekta v povezavi z razpisom MED Programme 2014- 2020).

V okviru MED so razpisani tudi horizontalni projekti, ki združujejo posamične modularne projekte, projekt MEDNICE je predstavil Andrea Bigano – saj bo povezoval partnerje iz naslednjih projektov: CESBA MED, EDUFOOTPRINT, ENERJ, IMPULSE, NEW FINANCE, SHERPA, SISMA and STEPPING.

Za razliko od ostalih programov bodo spletno stran oblikovali na programu MED, vsak projekt bo moral vključevati le tiste informacije, ki bodo predpisane s platformo. Enako velja za ostala komunikacijska sredstva obveščanja (posterji, brošure, letaki ips.). Močan poudarek je tudi na video predstavitvi projekta (STORYTELLING), ki jo bomo oblikovali po fazi testiranja na pilotnih stavbah.

Več