07 Sep 2022

Projekt GEXIT

V sklopu brezplačnih predstavitev Horizon2020 projektov na mednarodni konferenci European Energy Market 2022, ki bo potekala med 13. in 15. septembrom 2022, bo predstavljen tudi projekt GEXIT, in sicer v četrtek, 15. septembra 2022 ob 13. uri v predavalnici P1.

Pri projektu GEXIT gre za postopno opuščanje fosilnih goriv v Evropi – izvedljivost, ureditev in možnosti financiranja za določene srednje- in vzhodnoevropske države ter države jugovzhodne Evrope. Cilj projekta je razviti strategijo za postopno opustitev zemeljskega plina, s katero bi zmanjšali energetsko odvisnost od ruskega plina. Pri tem si pomagajo z modeli podjetij Artelys, TEP Energy ter inštituta Wuppertal. Poseben fokus je na gradbenem sektorju, ki vključuje pripravo nacionalnih gradbenih akcijskih načrtov za določene države (Bolgarija, Hrvaška, Češka, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija in Slovenija).

V sklopu predstavitve bodo govorci predstavili projekt in začetne rezultate, sledila pa bo razprava o razogljičenju stavb v Sloveniji in vpliv na energetski sektor.

Glavna govorca bosta Andreas Graf, predstavnik podjetja Agora Energiewende ter sodelavec IRI UL Jure Vetršek.

Obiskovalci, ki niste prijavljeni na konferenco EEM, se lahko na predstavitev projekta prijavite TUKAJ.