24 Nov 2016

Projekt H2020 MOBISTYLE: uvodni sestanek na Nizozemskem

20. in 21 oktobra je na univerzi v Maastrichtu potekal prvi ang. t.i. »Kick-off« sestanek v okviru projekta MOBISTYLE, ki teče po okriljem prestižnega programa Obzorje 2020, natančneje teme EE07-2016-IA spreminjanje vedenje za večjo energetsko učinkovitost preko IKT.

Na sestanku je bilo prisotnih 23 udeležencev, predstavniki sektorja raziskav, industrije in MSP iz Slovenije, Velike Britanije, Nizozemske, Poljske, Italije in Danske. V imenu gostiteljice je prisotne pozdravil prof. Wouter van Marken Lichtenbelt, ki deluje na področjih ekološke energetike in človeškega zdravja oz. biologije.

Po predstavitvi različnih partnerjev, ki sestavljajo inter oz. trans disciplinarni konzorcij, je sledila vsebinska predstavitev posameznih paketov ter dogovori o načinu doseganje ciljev ter izvajanja zastavljenih nalog. Sestanek je bil prvenstveno namenjen usklajevanju med partnerji, da bi enako razumeli cilj in rdečo nit tega zahtevnega projekta.

IRI UL je vodja delovnega paketa, ki se ukvarja z opredelitvijo oz.mapiranjem razpoložljivih podatkov (iz stavbnih sistemov, nosljivih in mobilnih naprav…), ter potencialov za znižanje rabe energije in komunikacijskih potreb različnih končnih uporabnikov. V ta namen bo treba predhodno identificirati in kategorizirati različne tipe uporabnikov v testnih okoljih, med katere spadajo tudi stavbe Univerze v Ljubljani. Pri tej nalogi bodo sodelovali antropologi in raziskovalci, ki imajo orodja in znanja za kvalitativno preučevanje in popisovanje vedenja ljudi v njihovem »naravnem okolju«. Velika podjetja antropologe že uspešno vključujejo pri razvoju izdelkov, pri čemer so uporabniki vključeni že od zasnove rešitve, ne pa šele v fazi testiranja. Ta model bomo uporabljali tudi v pričujočem projektu.

Te podatki bomo kasneje uporabili za razvoj rešitev, ki bodo vplivale na vedenje uporabnikov preko različnih komunikacijskih kanalov z namenom znižanja rabe energije. Kot ključni dejavnik motiviranja bodo služila tudi najnovejša dognanja, na primer, da je uravnavanja telesne temperature tesno povezana z delovanjem srčno žilnega sistema, prenosom toplote v telesu in metabolizmom porabe energije, kar vpliva na telesno težo posameznika. Tako lahko toplotne šoki delujejo kot spodbuda za krvožilni sistem in procese metabolizma, njihova odsotnost pa je verjetno povezana tudi s kroničnimi stanji kot so krvožilne bolezni, diabetes in debelost.
Kontakt: Slavko Dolinšek