27 Jun 2016

Projekt MOBISTYLE

Projekt MOBISTYLE: MOtivating end-users Behavioral change by combined  ICT based modular Information on energy use, indoor environment, health and lifestyle

Motiviranje končnih uporabnikov za spreminjanje njihovih navad na osnovi sestavljenih IKT informacij o rabi energije, kakovosti notranjega okolja, zdravja in načina življenja.
(H2020-EE07-2016-IA, Behavioural change toward energy efficiency through ICT)

Dandanes je na voljo veliko podatkov in informacij s strani končnih uporabnikov, ki jih lahko dobimo iz različne opreme in senzorjev (na primer, pametni merilniki, kalorimetri, pametni vtikači in naprave, izdelki z energetsko zaznavo, inteligentni nadzorni sistemi in stavbna avtomatizacija). Toda vsi ti podatki običajno niso na voljo in razumljivi končnim uporabnikom energije, še posebej stanovalcem v stavbah.

Po drugi strani pa je na voljo veliko komercialnih izdelkov, ki jih lahko uporabljamo za stroškovno učinkovito spremljanje in za pridobivanje različnih povratnih informacij s strani uporabnikov. Izziv pa je, kako izkoristiti vse možne prednosti in kako zagotoviti ali povečati stopnjo uporabnosti IKT rešitev s strani končnih uporabnikov. Energija in okolje samo po sebi nista privlačni spodbudi za spreminjanje uporabniških navad. Zato so lahko mnogo bolj pomembne skupne informacije glede rabe energije in obnašanja uporabnikov, ki vsebujejo tudi informacije o dejanski kakovosti notranjega okolja, osebnem počutju in zdravju (vezano na energijo in vzorce obnašanja). Z vključevanjem drugih bolj privlačnih informacij (na primer, način življenja), lahko lažje vzbudimo interes uporabnikov in kar je še bolj pomembno, trajno spreminjamo njihove navade.

Skupni namen projekta MOBISTYLE je motivirati spremembe vedenja uporabnikov s širjenjem zavedanja. Tu gre predvsem za ozaveščanje s privlačnimi in uporabniku prilagojenimi, proaktivnimi in z IKT podprtimi storitvami, v povezavi z rabo energije, kakovostjo notranjega okolja in zdravjem ter vsakdanjim načinom življenja. Izmerljiva korist bo vplivala na spremembe obnašanja, ki je posledica večjega zavedanja in seveda povratnih informacij s strani uporabnika.

Zavedanje bo motiviralo dobro informirane končne uporabnike k bolj smotrnemu obnašanju glede uporabe energije in skrbi za zdravje, kar bo posledično okrepilo njihovo zaupanje v prave odločitve. Prav širjenje zavedanja na različnih pa vendar medsebojno povezanih področjih kot so energija, zdravje in načina življenja lahko  porabnikom ponudi močnejšo in dolgoročnejšo spodbudo, kot zgolj informacije glede rabe energije.

V projektu MOBISTYLE smo oblikovali naslednje specifične in merljive cilje:

 1. Predstaviti razumljive informacije in indikatorje, ki se nanašajo na rabo energije in energetsko učinkovitost – na privlačen in uporabniku preprosto razumljiv način.
 2. Zagotoviti razumljive, posamezniku prilagojene informacije – s prepletanjem spremljanja rabe energije in kakovosti notranjega okolja, vzorcev obnašanja in vsakdanjih navad.
 3. Motivirati uporabnike za dolgoročno spreminjanje njihovih navad in obnašanja glede rabe energije – z uporabo kombiniranih, modularnih in poosebljenih informacij glede uporabe energije, zdravja in načina življenja.
 4. Spodbujati nove poslovne modele in aplikacije za bodoče razvojne iniciative.
 5. Prikazati trajnostne spremembe obnašanja glede značilnega znižanja rabe energije v različnih okoljih – s postavitvijo in potrditvijo razvitih rešitev in storitev.


Razpis: H2020-EE07-2016-IA, Behavioural change toward energy efficiency through ICT

Projekt se uradno začne izvajati 1.10. 2016 in traja do 31. 3. 2020.
Skupni upravičeni stroški: 2.411.725,00 €

Projektni konzorcij:

 • Huygen Installatie Adviseurs (NL-koordinator),
 • DEMO Consultants (NL),
 • Maastricht University (NL),
 • Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana (SI),
 • Aalborg University (DK),
 • Politechnico Torino (IT),
 • HOLONIX (IT),
 • Highskillz (UK),
 • TAURON Polska Energia (PL),
 • Whirlpool (IT)

Kontakt za IRI UL: Slavko Dolinšek