21 Feb 2017

Projekt PEOPLE: Knolwedge Alliance 2016 sestanek za koordinatorje

V petek, 10. Februarja 2017, je v Bruslju potekal uvodni sestanek vseh koordinatorjev dvajsetih projektov Koalicij znanja 2016 (Erasmus+, Knowledge Alliance 2016). 

Sestanek je organizirala EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) agencija pod okriljem Evropske komisije.

Na sestanku je bil v vlogi koordinatorja projekta PEOPLEprisoten tudi predstavnik IRI UL. Sestanek je bil namenjen predstavitvi in izmenjavi dobrih praks, hkrati pa so bila podana priporočila za učinkovito vodenje in zagotavljanje kakovosti. 

Na povezavipdfKick_off_Brussels, si lahko ogledate nekatere informacije in statistične podatke o 40 projektih Koalicij znanja v treh razpisnih obdobjih od 2014 do vključno 2016.

Več o projektu PEOPLE