24 Nov 2016

Projekt PEOPLE: Uvodni »Kick-off« sestanek

17. in 18. Novembra 2016 smo na Univerzi v Ljubljani gostili uvodni, tako imenovani »Kick-off« sestanek v okviru projekta PEOPLE – Erasmus+ Koalicije znanja 2016.

Na sestanku je bilo prisotnih 15 udeležencev, predstavnikov univerz in podjetij iz štirih držav Evropske Unije; Velike Britanije, Nizozemske, Češke in Slovenije. Dogodek je uradno otvoril Prof. Dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, ki je izpostavil pomen povezovanja in kroženja znanja med univerzami in industrijo, še posebej na področju oblikovanja in izvajanja visokošolskih študijskih programov.

Po vsebinski predstavitvi posameznih delovnih paketov so s strani sodelujočih podjetij sledile demonstracije konkretnih realnih izzivov, na katerih bodo tekom projekta delovale interdisciplinarne skupine študentov ter njihovi mentorji iz univerzitetnega in industrijskega okolja. Vsi primeri se dotikajo energetske učinkovitosti ter trajnostnega in kakovostnega bivanja. 

Interdisciplinarne skupine, s posebnim poudarkom na družboslovnih vedah, bodo preučevale vedenje uporabnikov in njihov odziv na zunanje intervencije. Povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo bo omogočalo razvoj praktičnih veščin sodelujočih študentov. Študentje se bodo seznanili s temeljnimi koncepti »na ljudi osredotočenega razvoja« (angl. People-centred development approach) ter njihove uporabe v praksi, projektnega dela, inovacijskih procesov in podjetništva, analitičnega in oblikovalskega razmišljanja, komuniciranja.

Rezultati interdisciplinarnih projektov bodo vodili v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev sodelujočih podjetij, bodo vir novih idej ter invencij, hkrati pa bo celoten proces podjetjem omogočal, da bodo na učinkovit način prepoznala in testirala mlade in perspektivne talente.

Kontakt: Gregor Cerinšek