18 Sep 2019

Projekt U-CERT – razvoj nove generacije energetskih izkaznic

IRI UL sodeluje v novem triletnem projektu U-CERT (Towards a new generation of user-centred Energy Performance Assessment and Certification; facilitated and empowered by the EPB Center), ki poteka v programu EU Obzorje 2020.

V skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) so vse EU države vzpostavile neodvisne sisteme certificiranja energetske učinkovitosti, ki so podprti z neodvisnimi mehanizmi za nadzor in preverjanje. Vendar pa so trenutne prakse, orodja za ocenjevanje in certificiranje energetske učinkovitosti v EU zelo raznolike in se soočajo s številnimi izzivi. Usmeritev na nivoju EU je, da morajo postati procesi ocenjevanja in certificiranja bolj zanesljivi, ljudem prijazni, stroškovno učinkoviti, primerljive kakovosti in biti skladni z zakonodajo EU. S tem se bo lahko vzpostavilo zaupanje trga in spodbudilo naložbe v energetsko učinkovitost stavb. Certificiranje mora vključevati razsežnosti pametnih stavb, hkrati pa omogočiti primerljivost v kakovosti in zanesljivosti energetskih izkaznic (EPC) po vsej EU. Metodologije za določanje energetske učinkovitosti stavb morajo zagotavljati tudi pristop tehnološke nevtralnosti, pregledno predstavljati uporabo mednarodnih in evropskih standardov, zlasti standardov ISO/CEN, razvitih v okviru M/480 mandata Komisije EU (cilj je predstaviti nacionalne in regionalne različnosti na primerljivi osnovi).

V projektu U-CERT bodo projektni partnerji oblikovali potrebno podporo za izvajanje EU Direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD). Ključno pri projektu je vključevanje vidikov uporabnikov in ustvarjanje enakih pogojev za izmenjavo izkušenj pri izvajanju certificiranja energetske učinkovitosti stavb, in to za vse vključene deležnike. Projektne aktivnosti bo podpiral tudi Center EPB (Service center for information and technical support on the new set of EPB standards).

Projekt U-CERT ima pet merljivih ciljev, najpomembnejša vloga IRI UL pa se nanaša na doseganje dveh ciljev.

Cilj 2: Z uporabo celostnega pristopa, usmerjenega k uporabniku, želi projekt U-CERT izboljšati nove sisteme certificiranja, da bodo bolj praktični, zanesljivi, razumljivi in »zaželeni«.

V okviru tega cilja želijo projektni partnerji razviti podporo uporabnikom, s pomočjo katere bodo lažje sprejemali odločitve za celovito obnovo stavb. To bodo dosegli z vključevanjem kazalnikov in meril, ki imajo za uporabnike dodano vrednost. Projektni pristop bo temeljil na celostni obravnavi vseh ključnih deležnikov (k uporabnikom usmerjene pristope smo razvijali v nekaterih zadnjih projektih v programu Obzorje 2020, na primer Mobistyle in TripleA-reno) in na določanju kazalnikov na podlagi standardov CEN.

Cilj 4: Preverjanje uporabnosti in smiselnosti razvitih rešitev s testiranjem pristopa na izbranih pilotnih primerih.

Uporabnost U-CERT pristopa bodo projektni partnerji preverjali na pilotnih primerih v enajstih državah. Vključene so različne vrste stavb, v več regijah in z različnimi regulativnimi okviri in praksami. Cilja sta dva: preizkusiti uporabnost in prijaznost U-CERT rešitev do uporabnikov EPC ter oceniti možnost usklajevanja različnih nacionalnih ali regionalnih implementacij v primerjavi z novimi metodami izračuna in EPC kot referenčne vrednosti. V Sloveniji sta pilotna primera stavbi Fakultete za računalništvo in informatiko in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

U-CERT (Obzorje 2020) pilotni primer: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
U-CERT (Obzorje 2020) pilotni primer: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani