04 Nov 2015

Raziskovalna mreža 16 + 1

IRI UL je kot slovenska raziskovalna organizacija podpisal sporazum za vzpostavitev »16+1 raziskovalne mreže«. Mreža v okviru Foruma 16+1 povezuje akademske in raziskovalne organizacije iz držav srednje in vzhode Evrope (CEE) ter Ljudske Republike Kitajske. Sporazum je bil podpisan v okviru prvega 16+1 akademskega foruma, ki je potekal 20. in 21. oktobra v Varšavi na Poljskem. Forum je bil organiziran in podprt s strani Centralnega biroja za zbiranje in prevajanje podatkov (angl. Central Compilation & Translation Bureau), ki predstavlja največji znanstveno-raziskovalni možganski trust na Kitajskem, ter kitajskim podjetjem Huawei.

Kaj je raziskovalna mreža 16+1?
Raziskovalna mreža 16+1 je sestavni del širšega Foruma 16+1 v okviru čedalje bolj pomembne strategije »Enega (gospodarskega) pasu in ene (svilne) ceste« (angl. One Belt and One Road Initiative). Ta se je v kitajskih projekcijah prihodnosti spremenila v pomemben člen evro-azijske integracije. Strategija, ki je bila prvič najavljena jeseni 2013, se osredotoča na spodbujene povezanosti in sodelovanja med Ljudsko Republiko Kitajsko in ostalimi državami evro-azijskega področja. Forum 16+1 pa povezuje 11 držav Evropske Unije (Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija), 5 držav Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Srbija, Makedonija) in Kitajsko (+1) na treh ključnih področjih ekonomskega sodelovanja: 1) infrastruktura, 2) napredne tehnologije in 3) zelene tehnologije.

Z novim pomenom foruma »16+1« lahko pričakujemo, da bo Kitajska, kot svetovna velesila, izrazila več zanimanja ne le za trenutno prevladujoče infrastrukturne projekte v državah srednje in vzhodne Evrope (CEE), temveč tudi za vlaganje v industrijo, podjetništvo in znanstveno-raziskovalno ter razvojno delo.

V okviru foruma smo predstavili nekatere rezultate iz nacionalnih raziskav na področju preteklega ter trenutnega gospodarskega in političnega sodelovanja med posamezno državo in Ljudsko Republiko Kitajsko ter ovrednotili različne izzive in priložnosti. Nadaljnjo delo bo usmerjeno v krepitev multilateralnega sodelovanja med državami 16+1 na področju raziskav in razvoja ter  vzpostavitev skupne baze podatkov za namene statistične obdelave, analize, interpretacije in primerjave.