25 Apr 2019

Razvoj platforme za spremljanje družbenega stanja in razvoja – projekt COMMON

IRI UL kot soizvajalec sodeluje pri razvoju platforme Common (Community Monitoring Platform), ki bo predstavljala okolje za spremljanje družbenega stanja in razvoja ter služila za zbiranje in analizo podatkov iz različnih tradicionalnih in digitalnih medijev. Naročnik projekta je podjetje Press Clipping d.o.o., ki se ukvarja z zajemom tekstualnih in avdio-video objav iz tradicionalnih in digitalnih medijev ter z izvajanjem različnih analiz za potrebe svojih strank. Pri tem uporablja informacijske rešitve, ki omogočajo zajemanje, hrambo, procesiranje in analiziranje teksta, slik ter videa. V partnerstvu z Laboratorijem za podatkovne tehnologije Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI UL), ki je glavni izvajalec projekta Common, za naročnika razvijamo rešitev za enostavnejše izvajanje storitev.

Projekt Common IRI UL soizvaja po modelu projektnih skupin. Inštitut na nacionalni in mednarodni ravni že prepoznavajo kot ustrezno okolje za izvajanje razvojno-raziskovalnih ali izvedbenih projektov z namensko oblikovanimi projektnimi skupinami, ki dopolnjujejo dejavnosti Univerze v Ljubljani in drugih raziskovalno-razvojnih institucij. Prednosti sodelovanja z IRI UL za naročnike (podjetja) in izvajalce (raziskovalce) so povezane s pravno-organizacijsko obliko inštituta, ki med drugim omogoča avtonomno vodenje projektov in neodvisnost od javnega sektorja.

Platforma Common

Platforma Common bo zajemala vsebine iz tradicionalnih medijev, elektronskih medijev in socialnih omrežij in bo naročniku omogočala kvalitetnejšo pripravo izrezkov, analize dnevnih tem, identifikacijo mnenjskih vodij, iskanje izvirnih objav, zbiranje kronoloških in povezanih podatkov skozi čas, iskanje povezav med osebami in/ali podjetji, povzemanje objav, analizo moči objave ipd. Uporabniki platforme bodo različne organizacije (predvsem slovenske), ki so ali bodo pri naročniku naročene na dnevne izrezke iz javnih medijev.

Visoko-nivojska arhitektura rešitve Common

Družbeni barometer

Eden izmed delov platforme Common je t.i. družbeni barometer, ki bo prikazoval trenutno stanje oziroma splošno zadovoljstvo neke družbe ali družbene skupine. V zvezi s teoretično zasnovo in implementacijo družbenega barometra so identificirani trije temeljni izzivi:

Izziv A: Identifikacija pomembnih kazalnikov

Teoretična zasnova metrike, ki bi omogočala merjenje stanja v družbi (družbeni skupini) in potencialna implementacija v okviru avtomatiziranega sistema: na katere stvari oziroma indikatorje mora biti pozoren bralec, da si sploh lahko ustvari vtis o stanju družbe in kaj ta vtis sploh je? Kateri so podatki oz. kazalniki, na podlagi katerih si lahko bralec ustvari občutek o stanju v družbi?

Izziv B: Zasnova spletnega portala ”Družbeni barometer

Kako zastaviti portal, ki bo za družbo zanimiv in bo obenem spodbujal interakcijo ter zajem podatkov, ki bodo v pomoč pri kvalitativnih analizah? S tega stališča nas zanimata dve področji: primeren grafični prikaz vsebin in implicitno zajemanje podatkov s strani uporabnikov (kako naj se organizira prikaz vsebin na spletnem portalu ali mobilni aplikaciji, da bo sistem lahko implicitno zajel strinjanje oz. nestrinjanje z izračunanim družbenim barometrom ali pridobil dodatne podatke o stanju v družbi).

Izziv C: Definicija družbenih skupin

Ali so družbene skupine, ki smo si jih zamislili (študenti, družine, samski, brezposelni ter starejši in upokojenci), smiselne oz. ali je morda družbo potrebno “razdeliti” kako drugače? Kako ugotoviti, na katero družbeno podskupino se nanaša posamezna tematika ter kateri družbeni skupini pripada avtor objave? Je možno opredeliti seznam izhodišč za vsako izmed izbranih skupin, na podlagi katerih bi lahko posamezne objave ali avtorje vsebin razvrščali?


Slika na naslovnici: Gerd AltmannPixabay