REMARKABLE Climate Leaders Achieving 2050 Climate Neutrality

Razpis: Obzorje 2020, LC-SC3-EC-5-2020 – Supporting public authorities in driving the energy transition

Izziv

Evropska unija je marca 2020 sprejela dolgoročno strategijo za soočanje s podnebnimi spremembami in z njo ponovno potrdila zavezanost cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Cilj EU in njenih držav članic je ne le doseči dogovor in uresničiti ambiciozne družbene in gospodarske preobrazbe, ampak tudi spodbuditi globalno podnebno ukrepanje z argumenti, ki dokazujejo, da je pot do podnebne nevtralnosti ne le nujna, ampak izvedljiva in koristna.

“Smo v podnebni krizi. Kot predsednik Evropskega sveta imam jasen cilj: narediti Evropo prvo podnebno nevtralno celino do leta 2050.” (Charles Michel, predsednik Evropskega sveta).

Julija 2020 je Svet EU odobril sveženj EU za oživitev gospodarstva po pandemiji COVID-19. Ukrepi proti podnebnim spremembam so temelj tega svežnja, a prizadevanja za energetsko tranzicijo in soočanje s podnebno krizo zahtevajo jasno vodstvo. Če želimo zastavljene cilje doseči do leta 2050, potrebujemo ambicijo, pogum in odločnost. Na področju soočanja s klimatskimi spremembami nam tovrstnega vodstva žal še vedno primanjkuje.

Vodstvo pri soočanju s klimatskimi spremembami se je sprva obravnavalo kot domeno višje politične ravni, danes pa se potreba po tem vedno močneje kaže tudi na lokalni ravni. Projekt REMARKABLE to vidi predvsem kot pomanjkanje prepoznavnih podnebnih vodij na občinski ravni. Nekatere lokalne skupnosti se sicer že osredotočajo na strategije za ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam, a jim za učinkovito realizacijo pogosto primanjkuje močnega vodstva na občinski in regijski ravni, ki bi omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo pot do konkretnih učinkov. Prav ta izziv je tarča projekta REMARKABLE.

Namen

Za krepitev podnebnega vodstva na lokalni ravni bo REMARKABLE podprl lokalne voditelje v sedmih Evropskih regijah, da do leta 2050 naredijo korak naprej v smeri ogljične nevtralnosti. V ta namen bo REMARKABLE:

  • Vzpostavil mrežo podnebnih voditeljev (EU Climate Leaders Circle), ki bo do leta 2024 povezovala 320 članov. Ti bodo s svojimi dejanji in navdihom spodbudili svoje občine, javne institucije in skupnosti, da svojo pozornost preusmerijo z enkratnih ukrepov (npr. za izboljšanje energetske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije) na bolj poglobljen, strateški načrt za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. V okviru povezovalnih dejavnosti bo REMARKABLE pripravil izobraževanje za mlade prespektivne vodje, ki bo potekalo pod naslovom Izziv – podnebna nevtralnost. Prav tako bo REMARKABLE vzpostavil sinergije z obstoječimi omrežji in pobudami (npr. COMO, ManagEnergy), s ciljem mobilizacije 10.000 zainteresiranih deležnikov do leta 2030 (2.000 do leta 2024).
  • Izboljšal nove vodstvene zmogljivosti 120 akterjev iz sedmih evropskih držav s programom Climate Leadership Program (CLP). Program za voditelje javnih organov in institucij bo osnovan na podlagi izsledkov REMARKABLE etnografske raziskave, ki jo vodi IRI UL.
  • Oblikoval 60 načrtov za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ti načrti bodo obstoječim in prihodnjim podnebnim voditeljem omogočili, da strateške želje in politične ambicije prevedejo v konkretne daljnosežne ukrepe. Skupna višina naložb, predvidena v sklopu načrtov, nastalih v projektu REMARKABLE, je ocenjena na najmanj 300 milijonov evrov do leta 2030.
  • Razvil orodje za preverjanje podnebja in energije skupaj z vodnikom po načrtih podnebne nevtralnosti.
  • Razvil 14 novih storitev, kot na primer usposabljanja na področju podnebne nevtralnosti, platformo z dostopom do podpornih storitev po principu ‘vse na enem mestu’ (One Stop Shop), in inovativne rešitve za financiranje ukrepov za soočanje s podnebno krizo. S temi storitvami bodo energetske agencije, ki sodelujejo v REMARKABLE, razširile svojo vlogo akterjev sprememb pri izzivih prehoda čiste energije in podnebne nevtralnosti.

Pristop

REMARKABLE se torej osredotoča na šolanje prepotrebnih novih generacij podnebnih voditeljev. S pomočjo svetovanja in drugih storitev, potrebnih za uspešno izvajanje Evropskega podnebnega pakta in Evropskega zelenega dogovora jih želimo opolnomočiti pri načrtovanju strateških ciljev in realizaciji konkretnih, kratkoročnejših nalog. Prav tako želimo dati glas vsem zainteresiranim posameznikom in institucijam, ter ustvariti prostor za oblikovanje novih podnebnih in okoljskih ukrepov. V ta namen bomo okrepili že obstoječe ukrepe, močneje povezali lokalne pobude ter zlasti lokalne podnebne vodje – ključne ljudi, ki lahko prispevajo k izvajanju ciljev podnebne nevtralnosti na lokalni ravni. REMARKABLE jih bo s svojimi dejavnostmi spodbujal in opolnomočil, da bodo svoje delo na tem področju opravljali bolje in hkrati sodelovali pri iskanju učinkovitejših in hitrejših poti k doseganju in preseganju Evropskih ciljev podnebne nevtralnosti.

Konzorcij projekta

Trajanje

  • 1. september 2021 – 31. avgust 2024

Upravičeni stroški

  • € 1 653 357,50

Spletna stran projekta

Socialna omrežja:

Kontakt IRI UL