19 Jun 2018

Skrivnost števila 150 predstavili na srečanju Partnerstva za spremembe

Partnerstvo za spremembe je program inovativnega sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju za prenos in uporabo dobrih idej, praks in uporabnih rešitev ter izmenjave zaposlenih. Program vodita AmCham Slovenija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, aktivnosti programa pa se udeležujejo predstavniki ministrstev Vlade Republike Slovenije in slovenskih podjetij. V četrtem krogu programa, ki so ga pred kratkim sklenili, so k sodelovanju povabili tudi gospodarska združenja, občine, nevladne organizacije, javne in zasebne zavode ter izobraževalne in znanstvene institucije, za cilj pa so si zadali, da bodo postali nacionalna platforma za sodelovanje.

V torek, 12. junija 2018, je v dvorani ljubljanskega City teatra potekala zaključna prireditev, na kateri je kot vabljeni predavatelj nastopil dr. Dan Podjed (ZRC SAZU in IRI UL). Predstavil je dva projekta IRI UL, v katerih za razvoj ljudem prijaznih storitev in proizvodov uporabljajo antropološke pristope. Prireditve se je udeležilo približno 200 predstavnikov slovenskega javnega in zasebnega sektorja, vključno s predsednikom vlade, ki opravlja tekoče posle, dr. Mirom Cerarjem, in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič.

Partnerstvo za spremembe, 12. junij 2018, City teater, Ljubljana (Fotografija: Partnerstvo za spremembe/AmCham Slovenija/Ministrstvo za javno upravo RS)

Dr. Podjed je občinstvu najprej razložil, zakaj je pomembno t.i. Dunbarjevo število. Britanski antropolog in evolucijski psiholog Robin Dunbar je ugotovil, da je velikost skupnosti, ki jih primati lahko vzpostavijo in vzdržujejo, odvisna od velikosti njihove možganske skorje. Po njegovem lahko ljudje uspešno sodelujejo in vzdržujejo prijateljstva z največ 150 posamezniki. Do takšnega števila se namreč še počutijo kot sestavni del skupnosti. Dunbarjevo ugotovitev lahko uporabimo pri snovanju organizacij, podobno kot so to storili v  podjetju GORE, ki je najbolj znano po izdelkih iz materiala GORE-TEX. V tem podjetju so proizvodne obrate omejili po velikosti. Ko opazijo, da je pred proizvodno stavbo zapolnjenih vseh 150 parkirnih mest, odprejo novo podružnico dovolj daleč, da lahko nastane nova skupnost. Kot so ugotovili, so v takšnih omejenih in kompaktnih skupnostih, kjer vsak pozna vsakogar, zaposleni uspešno sodelovali in se na delovnem mestu tudi bolje počutili.

V nadaljevanju je dr. Podjed razložil, da je kakovost medosebnih odnosov ključnega pomena in da morajo biti pri oblikovanju inovativnih rešitev, proizvodov in storitev v ospredju ljudje. Predstavil je, na kakšen način lahko antropologinje in antropologi s kvalitativnimi metodami prispevajo k inovacijskim procesom v podjetjih in javnih institucijah. S pristopi, usmerjenimi k ljudem, lahko namreč omogočimo razvoj rešitev, ki se učinkoviteje odzivajo na potrebe in pričakovanja ljudi. Povzel je ugotovitve in priporočila, ki jih IRU UL s partnerji razvija v evropskih projektih MOBISTYLE (Obzorje 2020) in PEOPLE (Erasmus+), kjer v interdisciplinarnih razvojnih in delovnih skupinah sodelujejo in združujejo svoje pristope inženirji, predstavniki podjetij in antropologi. In eno od priporočil je povezano ravno z velikostjo skupnosti in Dunbarjevim številom 150.

Dr. Dan Podjed, Partnerstvo za spremembe, 12. junij 2018, City teater, Ljubljana (Fotografija: IRI UL)

Za uspešno povezovanje javnega in zasebnega sektorja, medsebojno učenje in izmenjavo dobrih praks ter oblikovanje inovativnih rešitve je ključno sodelovanje med posamezniki. V zaključku predstavitve je dr. Podjed prisotne izzval, naj v tistem dnevu pohvalijo vsaj tri posameznike, ki jih imajo za svojo skupnost, bodisi na delovnem mestu bodisi doma. Za vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov in oblikovanje spodbudnega in kreativnega okolja na delovnem mestu lahko tudi z majhnimi koraki veliko dosežemo. Z dvigom roke in javno zavezo, ki je tudi med priporočili za razvoj rešitev v projektu MOBISTYLE, so se na izziv odzvali skoraj vsi udeleženci dogodka, vključno s predsednikom vlade, ki opravlja tekoče posle, dr. Mirom Cerarjem.

V nadaljevanju prireditve so tri skupine predstavile rešitve na izzive, ki so jih vodje Partnerstva za spremembe jeseni 2017 izbrali med prijavljenimi. Skupina Snežna kepa je predstavila ukrepe, s katerimi bodo uspešneje razvijali, privabljali in tudi obdržali talente v gospodarstvu, v Združenju Manager so iskali rešitve na izziv, kako očistiti Slovenijo papirnatih računov, skupina Inženirke in inženirji bomo pa je skušala z ambicijo »Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi« navdušiti 300.000 Slovencev. O predstavitvah in rešitvah na izzive so razpravljali člani komisije Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka vlade, Nevenka Kržan, senior partnerka KPMG in predsednica AmCham Slovenija, Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsofta Slovenija, Tina Divjak, vodja zagovorništva v CNVOS, in Žiga Vavpotič, predsednik upravnega odbora podjetja Outfit7. Prireditev so zaključili z obljubo, da se Partnerstvo za spremembe nadaljuje tudi v naslednjem, petem krogu. Posnetek celotne prireditve si lahko ogledate tukaj.