06 Mar 2021

Snovanje sveta po meri ljudi in okolja

15. marec 2021,
13:00 – 14:30

spletni dogodek bo potekal na platformi Zoom
Za udeležbo na dogodku je potrebna prijava: KLIKNI ZA PRIJAVO
Za več informacij nam pišite na: info@iri.uni-lj.si

Za soočanje s kompleksnimi izzivi sveta sta interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje nujnost. V evropskih raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektih, denimo na področju energetske prihodnosti in prehoda v brezogljično družbo, je tako vloga družboslovja in humanistike vse bolj prepoznana, profil raziskovalca, ki preči med kvalitativnimi raziskavami in aplikativnimi rešitvami, pa vse bolj zaželen. Kljub temu proizvodi in storitve še vedno pogosto nastajajo v okviru posamičnih strok, zgolj tehnološka dovršenost ali marketinška domišljenost pa velikokrat ne zadostujeta za uspešno integracijo rešitev v vsakdanja življenja ciljnih skupin.


Na dogodku bomo preverili, kakšne so izkušnje in potrebe po vključevanju družboslovnih in humanističnih znanj v razvoj tehnoloških in netehnoloških rešitev ter povezovanju med gospodarstvom, javno upravo, raziskovalno-razvojnim delom in visokošolskim izobraževanjem. Predstavili bomo tudi izkušnje iz evropskih inovacijskih projektov, v katerih ustvarjamo prostor za družboslovne in humanistične pristope in znanja tam, kjer so do nedavnega samevale predvsem tehniške in tehnološke vede. Pokazali bomo, kako lahko univerze, kalilnice bodočih inovatork in raziskovalcev, omogočijo študentkam in študentom učno izkušnjo, ki bo okrepila njihove kompetence za delo v razvojnih skupinah znotraj ali onkraj akademskih okvirjev.

 

Program
Jure je inženir strojništva, ki zadnjih pet let sodelavkam antropologinjam in sodelavcem antropologom skuša pojasniti, kaj je energija, v evropskih projektih pa inženirjem prevaja smotre antropološkega znanja in raziskovalnih metod.
Sara je antropologinja, ki se trudi razumeti, kaj je energija in kaj ljudje z njo počnemo. V evropskih projektih snuje kvalitativne raziskave, joče ob tehničnih detajlih in preizkuša načine, s katerimi bi tovrstne izkušnje lahko vpletli tudi v študijske programe.
Študenti in študentke so se v sodelovanju s projektom UCITYLAB lotili urbanih izzivov na področju mobilnosti in odpadkov ter preizkusili, kako lahko pri snovanju rešitev uporabijo antropološke raziskovalne metode in znanja.
Dan je antropolog, ki ga pogosto vidite v tiskanih in drugih medijih. Že mnoga leta utira pot aplikativni antropologiji, vodi in sodeluje v raziskovalnih skupinah doma in na tujem. Ima tudi dober smisel za humor.
Sabina je doktorica geografije in geologije, ki že dobro desetletje povezuje politike in prakse mestne uprave, znanost in raziskave ter meščanke in meščane. Ima odličen vpogled v priložnosti in pasti na poti od ideje do realizacije.
Marko je strokovnjak za informacijsko tehnologijo in že več kot dve desetletji kroji prihodnost mobilnosti in digitalizacije potovanj. Pravi, da bodo za korenite spremembe na področju mobilnosti nujni tudi premiki v glavah ljudi, zato je povezovanje med inženirji, družboslovci in humanisti neizbežno.
Dominik je svetovalec za identifikacijo in zaščito intelektualne lastnine na področju družboslovja, humanistike in umetnosti. Prej vrsto let aktiven kot tekstopisec in kreativni direktor v oglaševanju, zdaj pa pomaga pri ozaveščanju o pomembnosti vloge netehnoloških inovacij in njihovem umeščanju v inovacijski ekosistem. Njegovo poslanstvo je, da študentom in študentkam, raziskovalcem ter raziskovalkam nudi podporo pri spreminjanju sveta.
Vse tisto, česar nismo uspeli omeniti, in vsi tisti, ki bi želeli predstaviti tudi svoje izkušnje ali zamisli.

 

Dogodek bo potekal pod okriljem projekta UniverCity Action Lab (UCITYLAB), ki ga sofinancira Evropska unija v programu Erasmus+. Projekt krepi povezave med visokošolskimi ustanovami in mestnimi deležniki ter vključuje študente in študentke v raziskovanje in reševanje urbanih izzivov v Parizu, Barceloni, Portu in Ljubljani.
Več informacij o projektu: https://www.ucitylab.eu/.