12 Mar 2018

Soustvarjanje, agilni menedžment in interdisciplinarni projekti

V projektu PEOPLE preizkušamo in izpopolnjujemo k ljudem usmerjene pristope za razvoj izdelkov in storitev na področju energetske učinkovitosti. Ključna značilnost takšnih pristopov je vključevanje uporabnikov v celoten proces razvoja, od načrtovanja in snovanja do oblikovanja in preizkušanja novih rešitev. Sodelavci projekta PEOPLE so se 6. in 7. marca 2018 sestali na Nizozemskem, kjer so tehnike soustvarjanja (angl. co-creation) prenesli v projektno načrtovanje in se seznanili s konceptom in metodologijo Scrum.

Soustvarjanje projektnih mejnikov

Srečanje projektnih partnerjev iz Slovenije, Velike Britanije, Nizozemske in Češke je potekalo na sedežu podjetja Alliander, ki je največji nizozemski distributer električne energije in industrijski partner projekta PEOPLE. Udeleženci so v več zaporednih delavnicah preverili projektno strategijo evalvacije in metodologijo za doseganje predvidenih učinkov projekta ter pripravili načrt za projektni »Co-Creation Camp«. V začetku julija se bodo namreč raziskovalne skupine iz vseh štirih držav, iz katerih prihajajo študenti in študentke ter njihovi mentorji in mentorice iz gospodarstva in visokega šolstva, srečali v Amsterdamu. Na delovnem srečanju bodo izmenjali izkušnje in javno predstavili raziskovalne rezultate. Poleg tega bodo s pomočjo strokovnjakov na področju razvoja, usmerjenega k ljudem, predstavili, kako družboslovne in humanistične vede prispevajo k razvoju ljudem prijaznih izdelkov in storitev na področju energetske učinkovitosti in trajnostnega načina življenja.

Metodologija Scrum postavlja posameznike pred procese

Scrum je ena izmed metod t.i. agilnega menedžmenta, ki pri razvojnih projektih postavlja posameznike pred procese in orodja ter poudarja odzivnost na spremembe. Čeprav se pretežno uporablja pri razvoju programske opreme, lahko to metodologijo razumemo tudi kot okvir za vodenje in ravnanje s projekti, v katerih imamo opravka s kompleksnimi sistemi in dinamičnimi okolji, kjer so spremembe pogoste in hitre.

V projektu PEOPLE skušamo z uporabo kvalitativnih raziskovalnih metod (npr. etnografija) in k ljudem usmerjenih razvojnih pristopov poiskati rešitve oziroma prilagoditi obstoječe tehnologije za spremljanje in zmanjševanje porabe energije v javnih stavbah na način, ki bi upošteval izkušnje uporabnikov stavb ter njihove želje in potrebe. S takšnimi rešitvami želimo namreč pozitivno vplivati na njihovo počutje v stavbah. Uporabniki imajo pomembno mesto tudi v metodi Scrum, zato so udeleženci zaključne delavnice v Arnhemu primerjali pristope v projektu PEOPLE in način delovanja razvojnih ekip, kot ga opredeljuje Scrum. Delavnico je vodil Ali Sassi, sodelavec podjetja Alliander, kjer metodo uspešno uporabljajo pri razvoju tehnoloških rešitev na področju energetike. Projekt PEOPLE že uvaja določene postopke Scrum projektnega menedžmenta in soustvarjanja; predvsem ko gre za razvoj interdisciplinarnih rezultatov z vključevanjem uporabnikov in ostalih ciljnih skupin.