12 Sep 2018

Spreminjanje vedenja kot ključ do energetske učinkovitosti

Med 5. in 7. septembrom je v švicarskem Zürichu potekala peta evropska konferenca Behave, namenjena raziskovalcem in strokovnjakom s področja vedenja v povezavi z energetsko učinkovitostjo. Na konferenci je IRI UL predstavil nove raziskovalne in razvojne pristope ter rezultate dveh evropskih projektov. IRI UL je partner v projektu Mobistyle, ki poteka v programu EU Obzorje 2020 (Horizon 2020), in koordinator projekta PEOPLE, ki ga izvajajo v programu Erasmus +, in sicer Zavezništva znanja (Knowledge Alliances).

Behave 2018, conference, konferenca, vedeje, energetska učinkovitost, energy efficiency, behaviour, Mobistyle, PEOPLE, project, IRI UL

Konferenca Behave, ki jo prireja Univerza uporabnih znanosti v Zürichu, je evropska platforma, ki spodbuja izmenjavo izkušenj, praks in znanj na področju energetsko trajnostnega vedenja v prometu, stavbah in porabi dobrin ter uvajanju trajnostno usmerjenih nizkoogljičnih tehnologij, med katerimi jih je veliko povezanih z rabo energije. Če se želimo približati ciljem Agende 2030 za trajnostni razvoj (Sustainable Development Goals), so ugotavljali na konferenci, moramo poleg uvajanja in razvoja novih tehnologij, ki nam omogočajo učinkovitejšo rabo energije, spremeniti tudi naše vsakodnevne prakse in spodbujati bolj trajnostno vedenje. V Zürichu so udeleženci tako predstavljali izsledke večdisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskav novih tehnologij in najboljših praks za razumevanje navad in vplivanje na vedenje ljudi v povezavi z rabo energije. Predstavili so teoretska izhodišča, nove raziskovalne metode in inovativne prakse, s katerimi lahko spodbujamo trajnostno naravnano in energetsko učinkovito vedenje na vseh ravneh, od posameznikov in njihovega načina življenja v stavbah do organizacij, mest, držav in regij.

V okviru projekta MOBISTYLE so v Zürichu priredili eno izmed šestih predkonferenčnih delavnic, ki so se ji pridružili partnerji sestrskih projektov, ki potekajo v programu Obzorje 2020. Tema, ki vsebinsko povezuje projekte, je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij za spodbujanje energetsko varčnejšega vedenja. Delavnico sta vodila dr. Simona D’Oca, Huygen Installatie Adviseurs, in dr. Dan Podjed, ZRC SAZU in IRI UL. Predstavila sta k ljudem usmerjen pristop, ki ga za razvoj novih rešitev IKT uporabljamo v projektu MOBISTYLE, in vodila diskusijo o potencialih, ki jih takšni pristopi ponujajo za oblikovanje izdelkov in storitev, ki bodo prijazni tako ljudem, kot tudi okolju. Raziskovalci projekta MOBISTYLE pa so na konferenci sodelovali tudi s prispevkom, v katerem so predstavili k ljudem usmerjeno metodologijo vplivanja na vedenje, ki je utemeljena na dveh pomembnih teoretskih pristopih – prvi je teorija načrtovanega vedenja, drugi pa teorija prakse. S kombiniranjem dveh teoretskih pristopov, ki se zdita na prvi pogled nezdružljiva, skušajo v projektu zasnovati tehnološke rešitve, ki bodo sočasno vplivale na posameznika in na skupnost ter kratkoročno vplivale na vedenje in dolgoročno spreminjale prakse in navade ljudi. Pristop preizkušajo na petih študijskih primerih stavb in naselij, kjer v projektu MOBISTYLE izvajajo raziskavo in testirajo nove rešitve.

Raziskovalci projekta PEOPLE so na konferenci Behave 2018 predstavili interdisciplinarni, k ljudem usmerjeni raziskovalno-razvojni pristop za razumevanje in razvoj energetskih informacijskih sistemov v javnih stavbah. Slovenski projektni partnerji in skupina študentov so v projektu PEOPLE raziskovali energetsko upravljanje in vedenje, povezano z rabo energije, in sicer na primeru ene izmed stavb Univerze v Ljubljani. Pri tem so uporabili kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod (etnografija, analiza vprašalnika in podatkovno rudarjenje), s čimer so večplastno ugotavljali, kakšne so vrednote in vedenje različnih skupin uporabnikov stavbe v povezavi z rabo energije ter na kakšne načine lahko sodobne tehnologije, kot je energetski informacijski sistem in senzorji, pripomorejo k učinkovitejši rabi energije. Ugotovili so, da zgolj vrhunska tehnologija še ni zagotovilo za dobro počutje v stavbi in zmanjšano porabo energije. Ključni korak je vključevanje uporabnikov v sam razvoj in implementacijo tehnologij, in to že od prve razvojne faze dalje.

Razširjena povzetka obeh prispevkov User in Control: People-Centred Approach for Developing ICT Solutions and Supporting Energy Efficiency (Simona D’Oca, Dan Podjed, Ana Tisov, Jure Vetršek) in Interdisciplinary People-Centred Approaches to Understanding and Improving Energy Information Systems in Public Buildings (Sara Arko, Gregor Cerinšek, Dan Podjed, Ajda Pretnar, Jure Vetršek) bosta objavljena v konferenčnem zborniku.

Ključna misel, ki so jo iz Švice prinesli v Slovenijo, je naslednja: skrajni čas je, da prenehamo govoriti o izzivih, s katerimi se bo človeštvo moralo soočiti v prihodnosti. Prihodnost je že tukaj, na področju energetske učinkovitosti ter trajnostnih rešitev in virov energije pa se danes soočamo z resnimi problemi, ki jih pogosto zakrijemo z modnim izrazom »izzivi«. Intenzivnejše sodelovanje med tehničnimi strokami in družboslovnimi ter humanističnimi vedami je eden izmed načinov, s katerim bodo raziskovalci in razvijalci v znanosti in industriji morda le uspeli najti boljše rešitve. Kot kažejo izsledki s konference, bodo te tehnologije v prvi vrsti pripomočki, ki bodo ljudem omogočali bolj trajnostne načine življenja ter zagotavljali zdravo zunanje in notranje okolje, poleg tega pa jim bodo pomagali dolgoročno spremeniti navade, zaradi katerih zdaj uničujejo planet.

 

 

 


Naslovna fotografija: Kateřina Kaprová