22 Sep 2016

Strokovni posvet: Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Združenih držav Amerike organiziramo strokovni posvet »Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov«.

Posvet bo potekal 14.10.2016 s pričetkom ob 9.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana). Dnevni red dogodka si lahko ogledate tukaj.

Na posvetu bodo predstavniki Univerze v Ljubljani, Ministrstva za izobraževanje ter slovenskih podjetij iz različnih perspektiv predstavili oblike kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo, s posebnim poudarkom na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov, ki rešujejo konkretne probleme industrije in širše družbe.

Tovrstno povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo, pod mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in industrijskega okolja, omogoča razvoj praktičnih veščin študentov, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti.

Na posvetu bo sodeloval tudi gost iz Univerze Illinois Institute of Technology (Chicago, ZDA), ki bo predstavil njihov primer dobre prakse ter izzive, s katerimi se soočajo.

Na podlagi dobrega poznavanja nekaterih uspešnih obstoječih praks (kot so na primer Demola, Po kreativni poti do znanja, D-school itd.) je cilj posveta prepoznati in preučiti različne možnosti za institucionalizacijo in formalno umestitev modela v redne študijske programe Univerze v Ljubljani.

Če bi želeli sodelovati na strokovnem posvetu nam pišite na info@iri.uni-lj.si in vam bomo do zapolnitve mest poslali osebno vabilo.